งาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

11 สิงหาคม 2560
1065

ชวนเที่ยว “สวนลุม” ชมสุดยอดนวัตกรรมเด่น “เกษตรกรรุ่นใหม่” ในงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” ระหว่าง 16-20 สิงหาคมนี้

 

 

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาในรัชสมัยแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เราทุกคนต่างประจักษ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศกำลังความคิด ทุ่มเทพระวรกายอย่างที่ทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร เกษตรกรไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชาติ

เมื่อล่วงเข้าสู่รัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระองค์ก็ทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ที่จะสืบสานแนวพระราชดำริ โดยนำ“ศาสตร์พระราชา”มาปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขให้แก่คนไทยทุกคน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์   เปิดเผยว่า   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจส่งเสริมการเกษตรอย่างมากมาก ตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช โดยทรงยึดแนวทางทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการช่วยเหลือราษฎรแก้ไขปัญหาดิน น้ำ และการเกษตรในลักษณะต่างๆ อาทิ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเป็นหน่วยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำและพัฒนาพื้นที่แห่งต่างๆ ที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปีติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นหน่วยงานรับสนองพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังกล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย  กล่าวต่อว่า   เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในปีนี้     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินโครง