หุ้น

FTSE 100

S&P 500

Nikkei 225

7509.83

2575.26

22420.08

+0.22%

+0.09%

+1.86%

ราคาทองคำ

95.5%

รับซื้อ

ขายออก

ทองคำแท่ง

19,250.00

19,350.00

ทองรูปพรรณ

18,904.52

19,850.00

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน

Value

USA

32.6820

JPY

29.2054

CNY

4.9870

สกุลเงิน

Value

EUR

38.8185

HKD

4.2066

SGD

24.4294

ราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ 95

27.85

แก๊สโซฮอล์ 91

27.58

แก๊สโซฮอล์ E85

20.64

แก๊สโซฮอล์ E20

25.34

ดีเซล

26.39