หุ้น

Hang Seng

FTSE 100

TSEC

28594.06

7509.83

10806.36

+1.23%

+0.22%

+0.12%

ราคาทองคำ

95.5%

รับซื้อ

ขายออก

ทองคำแท่ง

20,150.00

20,250.00

ทองรูปพรรณ

19,783.80

20,750.00

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน

Value

USA

32.0888

JPY

29.2332

CNY

5.0242

สกุลเงิน

Value

EUR

39.5294

HKD

4.1179

SGD

24.4565

ราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ 95

27.95

แก๊สโซฮอล์ 91

27.68

แก๊สโซฮอล์ E85

20.64

แก๊สโซฮอล์ E20

25.44

ดีเซล

27.59