'กอบศักดิ์' เตรียมชง 4 โครงการผ่าน กขร.เข้า ครม.ใน 2 เดือน

31 ตุลาคม 2561
970

"กอบศักดิ์" เตรียมชง 4 โครงการผ่าน กขร.เข้า ครม.ใน 2 เดือน เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน ดันโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล - ตั้ง สนง.ลดเหลื่อมล้ำ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เตรียมที่จะเสนอโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 4 โครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

ประกอบไปด้วย 1.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระดับตำบลให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง ให้ครบทั้ง 7 หมื่นกว่าตำบลทั่วประเทศ โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำคุณภาพการศึกษาช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดีขึ้น

2.โครงการฝายมีชีวิต ซึ่งเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ดำเนินการทั่วประเทศเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า โดยมีเป้าหมาย 6 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะร่วมกับชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้ทำครบทุกพื้นที่เป้าหมายภายใน 5 ปี

3.โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ด้านการวิจัยของประเทศตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่กำหนดเป้าหมายในการสร้างศูนย์การวิจัย 20 แห่งในเวลา 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมของประเทศ คาดว่าเมื่อสามารถสร้างได้ครบแล้วตามเป้าหมายจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท

และ 4.การจัดตั้งสำนักงานบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยให้เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำสูงถึงปีละ 5 แสนล้านบาท มีการจัดสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อยกว่า 44 รายการแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ จึงต้องมีหน่วยงานขึ้นมากำกับดูและเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ

นอกจากนี้ กขร.ยังรับทราบโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 4000 ล้านบาท โดยเตรียมที่จะเชื่อมระบบโฮมสเตย์ของชุมชนเข้ากับระบบของ Airbnb เพื่อให้นักท่องเที่ยวไปใช้บริการโฮมสเตย์มากขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: