เร่งสกัด 'มะเร็งลำไส้ใหญ่' ลามคนไทยเพิ่ม 2 เท่า

9 กรกฎาคม 2561
9,003

จับตาสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง หากไม่มีนโยบายการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่อย่างจริงจัง จํานวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในระยะเวลา 10 ปี

แชร์ข่าว :
Tags: