สดช.เล็งประกาศดัชนีดิจิทัลไทยธ.ค.นี้

8 กันยายน 2560
2,768

จับมือ นิด้า เตรียมประกาศตัวเลขดัชนีชี้วัดดิจิทัลเดือน ม.ค.-ต.ค. 2560 รวมถึงการคาดการณ์ตัวเลขปี 2561 ในเดือน ธ.ค.นี้ หวังใช้เป็นมาตรฐานดึงนักลงทุนเข้าประเทศไทย ส่วนความคืบหน้าโครงสร้างสำนักงานผ่านครม.แล้ว รอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา มั่นใจสามารถจัด

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) กล่าวว่า ในเดือน ธ.ค.2560 นี้ สดช.จะประกาศตัวเลขดัชนีชี้วัดด้านดิจิทัลของประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดย สดช.ได้ร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการวัดผลของตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค. 2560 ขณะเดียวกันก็จะมีการคาดการณ์ตัวเลขของปี 2561 ด้วย เพื่อทำให้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดด้านดิจิทัลเหมือนต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ที่มีการประกาศตัวเลขดัชนีชี้วัดด้านดิจิทัลของปี 2563 จะโตขึ้นเป็น 17 % จากปี 2555 ทีมีตัวเลขอยู่ที่ 12% ดังนั้นเมือประเทศไทยมีตัวเลขดังกล่าวก็จะทำให้เอกชน ตลอดจนภาครัฐ สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้

ส่วนด้านงบประมาณของสดช.นั้น ได้รับงบประมาณสำหรับปี 2561 แล้วจำนวน 430 ล้านบาท แต่เป็นเพียงงบในการดำเนินการใช้จ่ายประจำของสำนักงาน ไม่สามารถแปรงบประมาณเพื่อให้ทำโครงการต่างๆได้ เนื่องจากสดช.มีหน้าที่ในการดูแลด้านนโยบายของโครงการต่างๆในกระทรวงดีอีให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งที่ผ่านมา สดช.ทำโครงการใดๆ จะต้องทำเรื่องขอไปยังรัฐมนตรีดีอี ก่อน เพราะกระทรวงยังมีเงินจากโครงการเน็ตประชารัฐที่เหลืออยู่มาทำโครงการที่เกี่ยวข้องกันได้ เช่น โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ โครงการหมู่บ้านชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย 300 แห่ง ภายในปีนี้ เป็นต้น 

สำหรับความคืบหน้าโครงสร้างสดช.นั้น ล่าสุดเพิ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา รอแค่กระบวนการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จากนั้นก็จะสามารถจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ได้ทันที ขณะเดียวกันเรื่องของกำลังคนที่ต้องมีเพิ่มขึ้นจาก 111 คน เป็น 200 คนนั้น จะต้องดำเนินการไปด้วย โดยจะเปิดรับสมัครคนภายนอกเข้ามาทำงานด้วย ให้ดำเนินการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี 4 พันธกิจหลักคือ 1. กำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2.ส่งเสริมการ บรูณาการทุกภาคส่วน 3. วางรากฐานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ 4. ส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง