'องอาจ'หนุนให้ข้าราชการแสดงบัญชีทรัพย์ - หนี้สิน

13 สิงหาคม 2560
1,815

"องอาจ" หนุนให้ข้าราชการแสดงบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน เชื่อช่วยลดคอรัปชั่นได้ แนะควรทำตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงานและตรวจเพิ่มทุก 4 - 5 ปี

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพราะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในแวดวงราชการ ซึ่งการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการควรทำตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน และควรแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทุกๆ 4 – 5 ปี ในส่วนกรณีที่ถูกร้องเรียนว่าข้าราชการคนใดร่ำรวยผิดปกติ จะได้นำข้อมูลที่แจ้งไว้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

นายองอาจ กล่าวอีกว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องดีที่จะป้องกันการทุจริตได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ทุจริตที่สำคัญ 3 ฝ่ายอันประกอบด้วย 1. ฝ่ายการเมือง 2. ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ 3. ฝ่ายนักธุรกิจเอกชน เมื่อฝ่ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ถูกตรวจสอบมากขึ้น ก็จะทำให้การทุจริตยากมากขึ้นตามไปด้วย อันจะช่วยทำให้การทุจริตเบาบางลงตามสมควร ด้วยเหตุนี้ขอฝากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปละหัวหน้า คสช. เร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เสริมสร้างมาตรการขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยให้ได้ผลมากขึ้น

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง