‘เมกาเคม’ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ100ล้านหุ้นเข้าเทรดเอ็มเอไอ

12 มกราคม 2560
1,611

“เมกาเคม” ยื่นไฟลิ่ง รอ ก.ล.ต.นับหนึ่ง เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 100 ล้านหุ้น เข้าเทรดเอ็ม เอ ไอ ระดมทุนขยายสาขานต่างจังหวัด พร้อมรุกเออีซี

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บล.โนมูระ พัฒนสิน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมความพร้อมหลังจากยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 100 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีแผนระดมทุนขยายสาขาในจ.นครพนม และอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมถึงรุกตลาดในเมียนมา และกัมพูชา

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

ขณะที่ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ในปี 2556 มีรายได้รวม 722.86 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 88.94 ล้านบาท ปี 2557 มีรายได้รวม 615.54 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 55.67 ล้านบาท ปี 2558 มีรายได้รวม 536.19 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 44.75 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้รวม 291.23 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 18.16 ล้านบาท

“หลังจากยื่นไฟลิ่งเรียบร้อย เราได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับกระบวนการต่างๆ ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันถือว่า เมกาเคม มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นอย่างมาก โดยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเชื่อว่าเมกะเคม จะได้รับการตอบรับที่ดีในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากโอกาสในการเติบโตในอนาคต หลังจากการระดมทุนเพื่อขยายสาขาทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ” นายนิมิตกล่าว

ด้านนายวิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนเติม (Additive) ในส่วนประกอบหลักเพื่อทำปฏิกิริยาเคมีให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะตามที่ต้องการ โดยจัดจำหน่าย และให้บริการเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากกว่า 1,000 ชนิด จากผู้จัดจำหน่ายมากกว่า 400 ราย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพอลีเมอร์ อุตสาหกรรมสี หรือ อุตสาหกรรมน้ำยาเคลือบผิวโลหะ เป็นต้น ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการด้านเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา มีการให้บริการของบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 70.12 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายหมอน และที่นอนยางพารา โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของเมกาเคม สัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

“เรามีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยระหว่างการพิจารณาจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เราได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่าด้วยพื้นฐานของบริษัทฯที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสในการเติบโตในอนาคต รวมถึงการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นมืออาชีพ ทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามที่ได้วางไว้ ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ แต่ยังเป็นการยกระดับ และมาตรฐานของบริษัท ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมทั้งแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กรอีกด้วย”นายวิทยา กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags: