ปริญญา หอมเอนก

เอซิส โปรเฟสชันนิล เซ็นเตอร์ จำกัด
รู้ทันไซเบอร์

  • 16 พฤษภาคม 2561

    10 แนวโน้มดิจิทัล ปี 2018-2020 (จบ)

    จากเนื้อหาของบทความตอนที่แล้ว ได้เผยถึง 10 อันดับแนวโน้มที่สำคัญจากการเปลี่ยนแปลงในปี 2018-2020 โดยอธิบายไปแล้ว 5 อันดับแรก

  • 9 พฤษภาคม 2561

    10 แนวโน้มดิจิทัล ปี 2018-2020 (1)

    หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล” หรือ “Digital Transformation” กันมาบ้างจากสื่อและงานสัมมนาไอทีต่างๆ