จับตา “ดอน” รับคำเชิญ “หวัง อี้” เยือนจีน 1 - 2 เม.ย.นี้

จับตา “ดอน” รับคำเชิญ “หวัง อี้” เยือนจีน 1 - 2 เม.ย.นี้

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” นำทีมผู้แทนทางเศรษฐกิจของไทย เดินทางเยือนมณฑลอานฮุย ตามคำเชิญมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน กระชับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สองประเทศ และฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยในวันนี้ว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางเยือนจีน ระหว่างวันที่ 1-2 เม.ย. 2565 ณ เมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย ตามคำเชิญของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน โดยจะนำคณะผู้แทนด้านเศรษฐกิจของไทยร่วมคณะเดินทางด้วย เช่น ประธานสภาหอการค้า รวมถึงผู้แทนภาคเอกชน เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์โลก

นายดอน จะพบหารือนายหวัง และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งมนตรีแห่งรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ จากนั้นจะหารือกับผู้ว่าการมณฑลอานฮุย และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของมณฑลอานฮุย

 

จับตา “ดอน” รับคำเชิญ “หวัง อี้” เยือนจีน 1 - 2 เม.ย.นี้

การเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่าง EEC กับเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแนวหน้าของจีนและมีมณฑลอานฮุยเป็นสมาชิก ทั้งสองฝ่ายจะหารือความร่วมมืออื่น ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบทวิภาคี อนุภูมิภาค (แม่โขง-ล้านช้าง) และภูมิภาค (อาเซียน-จีน) และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและที่สนใจร่วมกันด้วย

การเยือนครั้งนี้มีความเป็นมาตั้งแต่ปลายปี 2564 ซึ่งนายดอนได้แสดงความจำนงนำภาคเอกชนไทยเยือนจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และตอบแทนการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมนตรีแห่งรัฐ เมื่อเดือน ต.ค. 2563 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ประสานกำหนดการอย่างต่อเนื่อง