WHO อาจประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโควิด-19 ปีนี้

WHO อาจประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโควิด-19 ปีนี้

"องค์การอนามัยโลก" เผย เตรียมประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชื่อว่า ไม่อาจกำจัดไวรัสชนิดนี้ได้อย่างถาวร

นายแพทย์ไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า โควิด-19 จะไม่มีวันหายไป แต่มีโอกาสที่ WHO จะประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศในปีนี้ 

“เราไม่สามารถกำจัดไวรัสโควิด-19 ในปีนี้ และเราไม่สามารถกำจัดไวรัสนี้ได้อย่างถาวร แต่สิ่งที่เราทำได้คือการประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในปีนี้” นายแพทย์ไรอันกล่าว

 

WHO อาจประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโควิด-19 ปีนี้

อย่างไรก็ดี นายแพทย์ไรอันระบุว่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น การเข้าถึงวัคซีนและระบบสาธารณสุข

“ภาวะฉุกเฉินไม่สามารถยุติลงได้ ถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว” เขากล่าว

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ไรอันกล่าวว่า แม้โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ก็ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสังคม เช่นเดียวกับโรคมาลาเรียและ HIV ซึ่งคร่าชีวิตประชาชนหลายแสนคนในแต่ละปี