เปิดผลหารือ "วิชาวัฒน์" กับรมช.ต่างประเทศสหราชอาณาจักร กระชับสัมพันธ์ ศก.

เปิดผลหารือ "วิชาวัฒน์" กับรมช.ต่างประเทศสหราชอาณาจักร กระชับสัมพันธ์ ศก.

การเยือนประเทศไทยของ "อะแมนดา มิลลิง" เกิดขึ้นภายหลังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร เดินทางมาไทยเมื่อสองเดือนก่อน สะท้อนนัยสำคัญที่มีต่อความสัมพันธ์ และการค้า ท่ามกลางทั่วโลกต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังยุคโควิด-19

นางอะแมนดา มิลลิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านเอเชีย) สหราชอาณาจักร เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565 

นางมิลลิงได้เข้าพบหารือนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ในช่วงการหารือทวิภาคีระหว่างนายวิชาวัฒน์กับนางมิลลิง ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และหารือแนวทางการเพิ่มพูนและต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการลงทุน และการค้าผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดที่ประเทศไทยในปีนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การต่อต้านการก่อการร้าย และความมั่นคงทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือการขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขโดยเร่งให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ระหว่างกันโดยเร็ว

ส่วนประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายหารือ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 บทบาทที่สร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักรในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เช่น ACMECS และอาเซียน ซึ่งสหราชอาณาจักรยินดีสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้แก่ภูมิภาค 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา โดยเฉพาะการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนให้สามารถดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อ (Five-Point Consensus: 5PC) และการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เมียนมา

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ข้อริเริ่ม Build Back Better World (B3W) Initiative ของกลุ่มประเทศ G7 ที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนและโปร่งใสในประเทศกำลังพัฒนาสอดคล้องกับแนวคิด BCG ของไทย ซึ่งส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อนำไปสู่ฟื้นตัวที่ยั่งยืนของทั้งสองภูมิภาค

ในโอกาสนี้ ฝ่ายสหราชอาณาจักรแสดงความพร้อมที่จะจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 4 ที่สหราชอาณาจักรในปีนี้ ในระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

เปิดผลหารือ "วิชาวัฒน์" กับรมช.ต่างประเทศสหราชอาณาจักร กระชับสัมพันธ์ ศก.