"ดอน" หารือรัฐมนตรีกระทรวงเมติ กระชับความร่วมมือ ศก.ไทย - ญี่ปุ่น

"ดอน" หารือรัฐมนตรีกระทรวงเมติ กระชับความร่วมมือ ศก.ไทย - ญี่ปุ่น

"ฮากิอูดะ โคอิจิ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เข้าพบ "ดอน ปรมัตถ์วินัย" มุ่งกระชับสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนไทย - ญี่ปุ่น

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับนายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Minister of Economy, Trade and Industry - METI) ในโอกาสการเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ที่กระทรวงการต่างประเทศ

นายดอนยินดีกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นในทุกมิติ และเห็นว่าการเยือนไทยของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นจะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในโอกาสการครบรอบ 135  ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้

 

"ดอน" หารือรัฐมนตรีกระทรวงเมติ กระชับความร่วมมือ ศก.ไทย - ญี่ปุ่น

 

มีรายงานว่า สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบเอเปค โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ของไทยกับยุทธศาสตร์ Green Growth Strategy ของญี่ปุ่น การริเริ่มการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific -FTAAP)

นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความเชื่อมโยง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมการลงทุนสำหรับอนาคตผ่านการร่วมสร้างสรรค์ (co-creation) ระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่นภายใต้ข้อริเริ่ม Asia-Japan Investing for the Future ของญี่ปุ่น

ในความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ด้วย