"ญี่ปุ่น" เล็งลดเวลากักตัวกลุ่มแรงงาน แม้เสี่ยงโควิด

"ญี่ปุ่น" เล็งลดเวลากักตัวกลุ่มแรงงาน แม้เสี่ยงโควิด

สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในวันนี้ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมลดระยะเวลาการกักตัวกลุ่มแรงงานจำเป็นที่มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจาก 14 วัน เป็น 6 วัน

บนความเคลื่อนไหวดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับความวิตกกังวลว่า การพุ่งขึ้นอย่างมากของผู้ที่มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโอมิครอน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานดูแลเด็กและคนชราในญี่ปุ่น จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในสังคม

นโยบายในปัจจุบันนั้น ได้กำหนดให้บุคคลที่มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อกักตัวสังเกตอาการโควิด-19 เป็นเวลา 14 วันที่บ้านหรือศูนย์กักตัวที่ภาครัฐกำหนดเอาไว้ แต่ภายใต้นโยบายฉบับใหม่ดังกล่าว รัฐบาลระดับจังหวัดและเทศบาลจะเป็นผู้ตัดสินว่า ผู้ประกอบอาชีพใดสามารถใช้เวลากักตัวสั้นลง

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาระบุว่า กำลังพิจารณาลดเวลากักตัวเหลือ 10 วัน สำหรับประชาชนทั่วไปที่ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากงานวิจัยบ่งชี้ว่า เชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมีระยะเวลาการฟักตัวสั้นกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ