กต. สบช่อง "ไทย" อันดับหนึ่งเอเชีย น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณ ฟื้นศก.ประเทศ

กต. สบช่อง "ไทย" อันดับหนึ่งเอเชีย น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณ ฟื้นศก.ประเทศ

โฆษก กต. ชี้ ไทยถูกจัดเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 11 ของโลก สำหรับประเทศที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณ จะเป็นโอกาสสำคัญให้กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ หนุน Soft Power ไทยในเวทีโลก

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงในวันนี้ว่า ตามที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 1  ของเอเชีย และอันดับ 11 ของโลก สำหรับประเทศที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณ จากผลการจัดอันดับ The World’s Best Places to Retire in 2022 หรือประเทศที่ดีที่สุดในโลกที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ ปี 2565 จัดอันดับโดยนิตยสาร International Living ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา 

นายธานี เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญให้กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ต่อยอดการพัฒนา เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และเป็นโอกาสสนับสนุน Soft Power ไทยในเวทีโลก

ส่วนการจัดอันดับครั้งนี้ ประเทศไทยได้คะแนน 72.9 เหตุผลที่ว่า ไทยเป็นประเทศอากาศดี อาหารอร่อย ค่ารักษาพยาบาลไม่แพงเกินไป และผู้คนเป็นมิตร ส่วนประเทศอันดับ 1 ของโลก คือ ปานามา

ดัชนี Global Retirement เป็นการสํารวจแบบครอบคลุม และในเชิงลึก ใช้การรวบรวมความคิดเห็นและประสบการณ์จริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อจัดอันดับจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณอายุที่ดีที่สุดในโลก 

ส่วนปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการจัดอันดับแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ ทั่วไป การเงิน วิถีชีวิต และหลักธรรมาภิบาล โดยปัจจัยย่อยที่นำมาพิจารณา อาทิ สภาพอากาศ ระบบดูแลสุขภาพ สาธารณสุข ค่าครองชีพ ที่อยู่อาศัย การขอวีซ่า ระดับการพัฒนา และสิทธิพิเศษต่างๆเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานเอื้ออำนวยให้บุคคลที่สนใจวางแผนชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทยได้ โดยรัฐบาลสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยเฉพาะดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงพำนักระยะยาว (long-term stay) ในประเทศไทย