"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

หลังจากที่ไทยก้าวสู่ "สังคมผู้สุงอายุ" อย่างสมบูรณ์ "ธุรกิจดูแลผู้สุงอายุ" จึงดูเป็นเป้าหมายที่หลายธุรกิจหันมาจับตลาดดังกล่าว เช่นเดียวกับบริการรับส่งผู้สูงอายุ ที่พบว่าปัจจุบันมีทั้งพาไปหาหมอ ช้อปปิ้ง เที่ยว เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ "วัยเกษียณ"

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ "สังคมสูงอายุ" อย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ประมาณการณ์ว่า มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปราว 20% ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับ "ผู้สูงอายุ" เป็นที่น่าจับตา ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เติบโตต่อเนื่อง 3 ปี โดยธุรกิจใหม่ปี 62 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 50% การเพิ่มทุนในปี 64 เพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า และรายได้กับกำไรก็เติบโตไม่หยุดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

 

ประเทศไทยมีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลจำนวน 493 ราย และมีมูลค่าทุนจดทะเบียน 1,615.93 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบบริษัทจำกัด รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 

ปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเกิดการขยายตัวนอกจากการเติบโตของจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้นซึ่งไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2565 นอกจากจะดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแล้ว ยังสามารถขยายโอกาสไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการผู้สูงอายุได้อีกด้วย อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ

 

"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

 

  • บริการพาสูงวัย ไปหาหมอ

 

“Honey Home Care” บริการพาผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปหาหมอ (ELDERLY SERVICE) ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่เข้ามาตอบโจทย์การดูแลผู้สูงอายุ "วัชรี อินทำ" ผู้บริหาร บริษัท ฮันนี่ โฮมแคร์ จำกัด เล่าว่า Honey Home Care ก่อตั้งมาแล้ว 3 ปี จากประสบการณ์ที่เป็นพยาบาล และที่โรงพยาบาลพบว่ามีผู้สูงอายุที่มาแล้วไม่ได้มีญาติมาด้วย บางครั้งได้ยาไปไม่ครบ หรือ ไปไม่ทันตามนัด จากการสอบถามพบว่าบางทีลูกหลานติดงานแล้วพ่อแม่มีลูกคนเดียวจึงพามาโรงพยาบาลไม่ได้ ดังนั้น จึงเกิดความคิดที่ว่าอยากจะทำบริการนี้ขึ้น เพื่อดูแลผู้สูงอายุแทนลูกหลาน

 

"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

“เราเข้าใจว่าลูกหลานความจริงก็อยากดูแลพ่อแม่ แต่ด้วยภาระหน้าที่ บางคนลางานบ่อยก็ไม่ได้ จึงคิดว่าตรงนี้น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระได้ โดยผู้ที่ดูแลต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น เคลื่อนย้ายคนไข้ โดยบริการเราไม่ได้พาไปหาหมออย่างเดียว แต่พาไปสถานที่ต่างๆ ได้ด้วย ไปแทนลูกหลานในวันที่ลูกหลานไม่ว่าง ติดธุระ”

 

  • จองคิวล่วงหน้า 1-2 วัน

 

สำหรับรูปแบบบริการ จะมี 2 แบบ คือ ให้ไปรับที่บ้าน หรือ เจอกันที่โรงพยาบาล แต่ส่วนใหญ่จะให้ไปรับที่บ้าน โดยสามารถ จองคิวล่วงหน้าเข้ามา 1-2 วันก่อนวันนัด และจะมีการโทรไปสอบถามอาการผู้สูงอายุว่ามีอาการอย่างไร ไปหาหมอมีนัดทำอะไร ติดตามอาการเกี่ยวกับอะไร นอกจากนี้ หน้าที่ขอบเขตการให้บริการ คือ เมื่อถึงโรงพยาบาล ผู้ดูแลจะทำหน้าที่รับบัตรคิว พาเจาะเลือด วัดความดัน หรืออื่นๆ ตามขั้นตอนของโรงพยาบาล

 

เมื่อพบแพทย์ ผู้ดูแลจะเข้าไปรับฟังคำอธิบายการรักษาจากแพทย์และนำมาสรุปให้ญาติทราบ รอตรวจกับแพทย์ รอรับยา อยู่กับผู้ป่วยดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น ดูแลการรับประทานอาหารและยาให้ตรงเวลา ดูแลขับถ่าย แต่งตัว อำนวยความสะดวกต่างๆ หรือตามความต้องการของผู้ป่วย

 

หลังพบแพทย์ จะดูแลจัดการตามขั้นตอนต่างๆ ของโรงพยาบาล ชำระเงิน ติดต่อรับยา การรับใบนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป เมื่อเสร็จขั้นตอนของโรงพยาบาล หรือเสร็จธุระ จำพาผู้ป่วยกลับไปส่งที่บ้าน ทำสรุปข้อมูลการตรวจรักษาของแพทย์ ผลเลือด ผลเอ็กซเรย์ (ถ้ามี) สรุปยาที่ต้องรับประทาน และการนัดหมายครั้งต่อไปของแพทย์ให้ผู้ป่วยและญาติทราบ

 

“หากต้องการแท็กซี่รับส่ง ทางบริษัทฯ ได้ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ “โกว-มาม่า” (GO MAMMA) บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ มีทั้งไปเที่ยวเดียว หรือให้รอรับกลับด้วยก็ได้ หรืออยากจะไปเองโดยมีลูกหลานขับรถไปส่งก็ได้เช่นกัน” วัชรี กล่าว

 

"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

  • เงื่อนไขการให้บริการ 

 

สำหรับ เงื่อนไขการให้บริการ ไม่รวมค่าเดินทางพาไปโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคนไข้ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการโรงพยาบาลทางลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบ การเดินทางให้ลูกค้าสามารถเลือกเองได้ ขึ้นกับความสะดวกของลูกค้า เช่น แท็กซี่ รถเมล์ หรือรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยการดูแลต่อครั้ง จะพาไปเพียงหนึ่งสถานที่เท่านั้น เช่น ไปโรงพยาบาล เราจะรับจากบ้านมายังโรงพยาบาล และพากลับไปส่งที่บ้านเท่านั้น

 

  • 5 ชั่วโมง 900 บาท

 

ขณะเดียวกัน บริการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขณะนี้ ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพเท่านั้นหรือหากมีความจำเป็นกรณีไม่ใช่เขตกรุงเทพฯ จะพิจารณาร่วมกันอีกครั้งตามความเหมาะสม โดยอัตราค่าบริการขั้นต่ำ 5 ชั่วโมง 900 บาท เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไปคิดเพิ่ม 150 บาทต่อชั่วโมง โดยส่วนใหญ่ที่ให้บริการมาจะไปประมาณไม่เกิน 5 ชั่วโมง

 

“หลังจากให้บริการ 3 ปี พบว่า ลูกหลานให้ความสนใจค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน ไม่ใช่แค่การรับส่งดูแลผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว ยังให้บริการครอบคลุมไปยังกลุ่มผู้ป่วยโรคอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยที่ต้องไปให้คีโมที่โรงพยาบาล ซึ่งจะมีเอฟเฟคจากการให้เคมีบำบัด จึงต้องการคนดูแลและส่งกลับบ้าน หรือเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัด และต้องการออกไปทำธุระ ซื้อของ ก็มีมาใช้บริการเช่นกัน ดังนั้น คนที่ดูแลอย่างน้อยต้องจบการบริบาล และจบการอบรมดูแลผู้สูงอายุ”

 

  • ผู้ดูแลต้องผ่านการอบรม

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ดูแล ได้แก่ ต้องผ่านการอบรมเทรนด์งานก่อนเริ่มงานทุกคน อายุ 20-55 ปี สัญชาติไทย วุฒิการศึกษา ต้องได้วุฒิจากโรงเรียนบริบาลใบวิชาชีพ  ผู้ช่วยพยาบาล (PN) ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) หรือ พยาบาลวิชาชีพ (RN) มีประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุมาแล้ว มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ การดูแลผู้สูงอายุมากว่า 1 ปีขึ้นไป ผ่านการตรวจร่างกายไม่มีโรคติดต่อ ผ่านการประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้า มีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ มีใจให้บริการที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ

 

“ปัจจุบัน คนดูแลผู้สูงอายุในระบบจะมีประมาณ 10-20 คน ซึ่งบางครั้ง ผู้สูงอายุที่ต้องไปพบแพทย์ทุกเดือน มักจะจองผู้ดูแลคนเดิมไว้ เพราะข้อมูลจะมีการส่งต่อ และด้วยความสนิทของผู้ดูแล ผู้สูงอายุสามารถเลือกได้ และส่วนใหญ่จะชอบไปกับคนดูแลคนเดิม”

 

“ในช่วงแรกที่เปิดให้บริการ คนอาจจะยังไม่คุ้นชิน เพราะในบ้านเราส่วนใหญ่จะส่งคนไปดูแลที่บ้านมากกว่า หรือเป็นศูนย์ดูแล ไม่ใช่รูปแบบเฉพาะกิจแบบนี้เพราะบางคนก็ต้องการให้พาไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า ผู้สูงอายุบอบบาง จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ ดังนั้น ผู้ดูแล ต้องมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพอสมควร ถือเป็นการตอบโจทย์สังคมสังคมสูงวัยได้” วัชรี กล่าว

 

  • “โกว-มาม่า” แท็กซี่ผู้สูงอายุ

 

สำหรับ “โกว-มาม่า” (GO MAMMA) บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ โดยคนขับรถ ต้องผ่านการอบรมและผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพโดยเฉพาะ ได้แก่ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผ่านการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยอย่างปลอดภัย ผ่านการอบรมจิตวิทยาผู้สูงวัย ช่วยยกของสัมภาระของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุสามารถเลือกคนขับรถคนเดิมได้ นอกจากนี้ ภายในรถยังติดตั้งแผงกั้นโพลิคาร์บอเนตพร้อมระบบกรองอากาศ HEPA

 

"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

 

  • 3 รูปแบบ บริการ โกว-มาม่า 

 

Go1 (รับ-ส่ง) เที่ยวเดียว ค่าบริการ 289 บาท + ค่าเดินทางตามมิเตอร์แท็กซี่

Go2 (รับ-รอ-ส่ง) ค่าบริการ 589 บาท รอได้ 2 ชั่วโมง + ค่าเดินทางตามมิเตอร์แท็กซี่ หากเกิน 2 ชั่วโมงคิดค่ารอเพิ่ม ชั่วโมงละ 100 บาท และ

Go Care Plus มีผู้ดูแลเดินทางไปด้วย โดยร่วมกับพาร์ทเนอร์ “Honey Home Care” ค่าบริการ 900 บาท ดูแล 5 ชั่วโมง หากเกิน 5 ชั่วโมง คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท ให้บริการกทม.และปริมณฑลทุกวัน 09.00 – 18.00 น.

 

ล่าสุด “โกว-มาม่า” ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการออกแบบบริการ จาก SET Social Impact ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

 

  • Senior Move รับส่งผู้สูงอายุ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ "วัยเกษียณ" 

 

Senior Move บริการรับส่งผู้สูงอายุ พร้อมผู้ดูแล นับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ขยายธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งมาสู่บริการรับส่งผู้สูงอายุ "จิระวัฒน์ ทองหุ่น" ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง Senior Move กล่าวว่า Senior Move เป็นลีมูซีนสำหรับซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีเซอร์วิส Personal Assistant สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจจะไปช้อปปิ้ง กินข้าวกับเพื่อน แต่ลูกๆ อาจจะอยากดูแลแต่ไม่ว่าง ก็สามารถมอบหมายให้ Senior Move ดูแลได้

 

พร้อมกับคนดูแลในการพาไปเดินช้อปปิ้งทานข้าว ซึ่งบริการจะลักษณะคล้ายๆ กับลิมูซีน มีในส่วนของคนคอยดูแล ลูกหลานที่อยู่ที่บ้านสามารถดูกล้องวงจรปิดในระบบออนไลน์ได้ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกหลานในการไว้วางใจให้เราดูแลผู้ใหญ่ในบ้าน

 

"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

 

ปัจจุบัน การเติบโตของสังคมสูงอายุ เรามองเห็นโอกาสตรงนี้ ซึ่งแต่เดิมเราเป็นบริษัทให้บริการด้านขนส่งแบบ Business-to-Business (B2B) มาก่อน โดยขนส่งรถสี่ล้อ หกล้อ จึงขยายมาแตกย้อยธุรกิจในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเอาจุดแข็งของเรามาซัพพอร์ตตลาดผู้สูงอายุที่พร้อมจะเติบโต โดยคนเริ่มให้ความสนใจใช้บริการค่อนข้างเยอะ หลักๆ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวผู้บริหาร

 

"กลุ่มผู้บริหารไม่ค่อยมีเวลา อาจจะด้วยภาระการงาน อยากให้พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ แต่บางทีอาจจะรอลูกพาไปทานข้าว ช้อปปิ้ง ผู้สูงอายุก็มีสังคมของตัวเอง อยากเจอเพื่อนฝูง ลูกก็เป็นห่วงไม่อยากให้เดินทางเองกลัวอันตราย ดังนั้น บริการตรงนี้จะตอบโจทย์ ทำให้พ่อแม่รู้สึกดีขึ้น ไม่เบื่อไม่เหงา อยู่บ้านคนเดียวมีกิจกรรมทำ"

 

"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

 

  • ดูความเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดได้

 

รูปแบบการให้บริการ Senior Move หลัก คือ การจองผ่านไลน์แอด @Seniormove และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด หลังจากนั้นเราจะคอนเฟิร์มหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงานรถในการเข้าไปรับ คนที่ทำการจอง สามารถดูกล้องวงจรปิดในรถผ่านระบบออนไลน์ได้เลย พอส่งผู้สูงอายุกลับถึงบ้านระบบกล้องวงจรปิดก็จะตัดออกทันที ขณะเดียวกัน คนขับรถจะต้องได้รับการเทรนด์ตามที่บริษัทกำหนด รวมถึง Personal Assistant ด้วย

 

  • ค่าบริการชั่วโมงละ 500 บาท 

 

จิระวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า หากผู้รับบริการไปช้อปปิ้ง จะพาไปส่งและรอรับกลับ ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง เพราะอัตราการบริการคิดเป็นชั่วโมง อยู่ที่ 500 บาทต่อชั่วโมง ในส่วนของผู้ดูแล Personal Assistant ค่าบริการจะอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 1,000 บาท (ผู้ดูแลจะติดตามผู้รับบริการตลอดเวลา)

 

"ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" รับส่ง ช้อปปิ้ง หาหมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเกษียณ

 

"ตอนนี้ มีรถบริการ 4-5 คัน โดยให้บริการต้นทาง กทม. และหากลูกค้าอยากให้พาพ่อแม่ไปเที่ยวทะเล เช่น หัวหิน และรับกลับ ก็สามารถให้บริการได้เพราะเราให้บริการเป็นชั่วโมง โดยรถ 1 คัน ใช้บริการได้ 2 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุปรับนอนได้ รวมถึงมีบริการน้ำแร่ ผ้าห่มเพื่อให้รู้สึกสะดวกสบาย ไม่เหนื่อยกับการนั่งรถ และรถทุกคันจะเป็นประตูสไลด์ทั้งหมดเพื่อสะดวกในการขึ้นลง"

 

“บริการของ Senior Move ถือว่าตอบโจทย์สังคมสูงวัย เพราะจะเห็นว่าปัจจุบัน จะมีในส่วนของ Wellness Center เกิดขึ้นมาเยอะ เรามีการทำพาร์ทเนอร์กับในส่วนนี้เหมือนกันเพื่อให้เป็นรถลีมูซีนซัพพอร์ตสำหรับ Wellness Center ในตลาดขณะนี้ ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นและน่าจะมีผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ตลาดค่อนข้างใหญ่ ดังนั้น ใครสามารถเซอร์วิสได้ในเลเวลไหน แต่ละคนก็สามารถซัพพอร์ตในตลาดของตัวเอง” จิระวัฒน์ กล่าว