เปิด! ข้อมติเปลี่ยนแปลงมาตรการเข้าประเทศ “Thailand Pass” ล่าสุด

เปิด! ข้อมติเปลี่ยนแปลงมาตรการเข้าประเทศ “Thailand Pass” ล่าสุด

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดข้อมติเปลี่ยนแปลงมาตรการเข้าประเทศไทย ยืนยันระงับ Test and go ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass ต่อไปจนกว่าเปลี่ยนแปลง และเตรียมยกเลิกประเทศในแอฟริกา เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เริ่ม 11 ม.ค.2565

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรการเข้าประเทศไทย ตามมติที่ประชุมใหญ่ ศบค. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7  มกราคม 2565 ว่า 

ที่ประชุมฯ มีมติให้คงการระงับการรับลงทะเบียน Thailand Pass เพิ่มเติมสำหรับผู้เดินทางเข้าแบบ Test and Go ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยยังอนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ และได้รับ QR Code แบบ Test and Go แล้วก่อนหน้านี้ สามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามสิทธิ์เดิม ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 และสำหรับผู้ได้รับ QR Code แบบ Test and Go ที่จะเดินทางเข้าไทยหลังวันที่15  มกราคม 2565 จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ส่วนผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยโดยวิธี Sandbox (อยู่ในพื้นที่ Sandbox 7 วัน) หรือเข้ารับการกักตัวแบบ AQ (7  วันสำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบสองโดส และ 10 วันสำหรับผู้ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19) ยังสามารถลงทะเบียนและเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ

นับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จะเปิดรับการลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้เดินทางแบบ Sandbox เพิ่มเติมจากเดิมที่ลงทะเบียนได้เฉพาะ จ. ภูเก็ต โดยจะเพิ่มเติมพื้นที่ Sandbox อีก 3 แห่ง ได้แก่ จ. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) จ. กระบี่ และ จ. พังงา ซึ่งมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการและด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของผู้เดินทางจาก จ. ภูเก็ต และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกลุ่มจังหวัด

สำหรับผู้เดินทางจากแอฟริกา ที่มีมาตรการเข้มงวดในการเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นั้น โดยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ไทยจะยกเลิกการจัดประเทศในแอฟริกาเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยง (รวมถึงประเทศในภูมิภาคแอฟริกา 8 ประเทศที่ห้ามเดินทางเข้าไทยก่อนหน้านี้) โดยจะอนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศต้นทางแอฟริกาเข้าไทยได้ตามมาตรการปกติ เหมือนกับผู้เดินทางจากทวีปอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งในขณะนี้ หลายประเทศทั่วโลกก็ได้ยกเลิกจากข้อจำกัดการเดินทางจากทวีปแอฟริกาแล้วเช่นกัน

นายธานี ยืนยันว่า กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการหารือเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยและต่างประเทศ ความพร้อมด้านสาธารณสุข และการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้สาธารณชนทราบในโอกาสแรก