จีนตอบโต้หลังสหรัฐลงนามกฎหมายแบนสินค้าจากซินเจียง

จีนตอบโต้หลังสหรัฐลงนามกฎหมายแบนสินค้าจากซินเจียง

กระทรวงพาณิชย์ของจีน (เอ็มโอซี) ออกแถลงการณ์คัดค้านและปฏิเสธอย่างหนัก หลังจากที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายป้องกันการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูร์ (Uyghur Forced Labor Prevention Act)ในซินเจียง

แถลงการณ์ของเอ็มโอซี ระบุว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจัดให้สินค้าทั้งหมดที่ผลิตในซินเจียงเป็นสินค้าที่มาจาก "การบังคับใช้แรงงาน" และห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับซินเจียง

นอกจากนี้ เอ็มโอซี ยังระบุว่า สหรัฐใช้วิธีการที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของตนเองแต่ฝ่ายเดียว กีดกันทางการค้า และคอยกลั่นแกล้ง โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงและนำประเด็นสิทธิมนุษยชนมาเป็นข้ออ้าง ซึ่งบ่อนทำลายหลักการตลาดอย่างหนัก

ทั้งยังขัดต่อหลักการขององค์การการค้าโลก ทำลายผลประโยชน์ที่สำคัญของธุรกิจและผู้บริโภคในจีนอย่างร้ายแรง รวมถึงสหรัฐเอง ตลอดจนบ่อนทำลายเสถียรภาพของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโลก รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

แถลงการณ์ยังระบุว่า คำกล่าวหาของสหรัฐเรื่องการบังคับใช้แรงงานในซินเจียงนั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีมูลความจริง

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และการพัฒนาของชาติ ตลอดจนทำตามสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในซินเจียง