ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “โนรา” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “โนรา” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “โนรา” ศิลปะการแสดงของภาคใต้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แจ้งว่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ธ.ค. เวลา 13.00 น.

ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “โนรา” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ด้านสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกจะช่วยให้ “โนรา” เป็นที่รู้จักของโลกมากขึ้น จากปัจจุบันที่แสดงกันเฉพาะในหมู่บ้านเล็กๆ ทางภาคใต้ของไทย

นายวิเชียร รัตนบุโณ ประธานกลุ่มโนราประจำจังหวัดนราธิวาส เผยกับเอเอฟพีว่า โนราสำคัญกับชาวใต้ด้วยสองเหตุผล “หนึ่ง เป็นความเป็นบันเทิง การรำโนราถ่ายทอดเรื่องราวสอนใจให้ทำกรรมดี และสองเป็นเรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อ การรำโนราเพื่อแสงความเคารพในครูบาอาจารย์และพ่อแม่ แสดงความกตัญญูกตเวที”