เปิดมุมมองฟื้นการเดินทาง-เชื่อมต่อการค้าเอเปค

เปิดมุมมองฟื้นการเดินทาง-เชื่อมต่อการค้าเอเปค

เปิดมุมมองฟื้นการเดินทาง-เชื่อมต่อการค้าเอเปคขณะที่การอยู่ร่วมกันกับโควิด-19 เป็นแนวทางที่ทั่วโลกกำลังพิจารณาใช้กำหนดนโยบาย เพื่อกลับมาเปิดประเทศ เชื่อมโยงการค้าและการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกัน

ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค ได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจ การเงิน และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยหนึ่งในนั้นเป็นหัวข้อ การเชื่อมต่อในทุกมิติอีกครั้ง เกิดขึ้นเหนือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดย “เวอร์จิเนีย มิสสินา” รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและการสื่อสารของสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก (WTTC) กล่าวว่า ทุกเขตเศรษฐกิจต่างได้ยินเสียงเรียกร้องให้ฟื้นการเดินทางไปมาหาสู่ของประชาชน การทำธุรกิจ และการท่องเที่ยวให้เป็นวาระเร่งด่วนในการเปิดเศรษฐกิจระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้สามารถหาทางออกได้ด้วยโซลูชันทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้พร้อมใช้งาน และเอเปคควรศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

การพิจารณาข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันทั้งระบบ การประสานนโยบาย และปรับปรุงระเบียบการเดินทางให้มีความยืดหยุ่นให้รับกับยุคหลังระบาดโควิด-19  จะช่วยบรรเทาปัญหาที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงได้ และนำไปสู่การเริ่มเปิดเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการฟื้นตัวเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก

ในท้ายที่สุด เราต้องยอมรับว่าภาคการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของภูมิภาค และในขณะที่เศรษฐกิจกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว เอเปคควรใช้โอกาสนี้ทำให้ภาคการท่องเที่ยวมีความยั่งยืน และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น

"เรมิงตัน โลว์" ผู้แทนองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกทางการบิน ประจำภูมิเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อฟื้นฟูการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (CART) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและหาแนวทางในการกลับมาเริ่มเดินทางทางอากาศอีกครั้ง 

ในข้อเสนอแนะของ CART จำนวน 20 ข้อได้หยิบยกมา 4 ข้อ เพื่อนำขึ้นหารือสู่แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ 1.การประสานด้านมาตรการสาธารณสุข ข้อกำหนดและขั้นตอนการบินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในด้านต่างๆ

2.ความสามารถทางการเงินที่เหมาะสม ในการรักษาสภาพธุรกิจการบินและห่วงโซ่อุปทาน 3.การแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรับกับสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน และ 4.การใช้แนวทางของ CART เป็นส่วนหนึ่งในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือเอเปค 

คาร์ลอส คูริยามะ” นักวิเคราะห์อาวุโสและฝ่ายสนับสนุนข้อมูลของเอเปค กล่าวว่า การเปิดการค้าและการลงทุนหลังโควิด-19 เราได้สำรวจว่า สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ จะสามารถหารือถึงความเป็นไปได้ในการเจรจาจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAAP ในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร

โดยใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (RCEP) เป็นส่วนตัวหลักหรือเริ่มต้นใหม่จากมุมมองการค้าดิจิทัล 
 

"เอเปคควรตั้งเป้าหมายสำหรับกฎการค้าที่มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมและคำนึงถึงปัญหาการค้าและการลงทุนในรุ่นต่อๆไป เช่น อีคอมเมิร์ซ และสิ่งแวดล้อม" คูริยามะกล่าว

และว่า ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกควรได้รับการอัพเกรด เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถทำได้โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดการเชื่อมต่อผ่านข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน และการเปิดเสรีบริการ เทคโนโลยีดิจิทัลล้วนจะช่วยสร้างการค้าการลงทุนในช่วงโควิด-19 

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อไป เอเปคจำเป็นต้องเสริมสร้างการคุ้มครองทางสังคม โดยการระดมเงินทุนและการพัฒนาทักษะ เพื่อช่วยให้คนงานปรับตัวเข้ากับวิถีปกติใหม่ และส่งเสริมการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่า สนามแข่งขันทางการค้าเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วม

นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมบทบาทของแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

"ธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ได้ออกเอกสารผลการประชุมด้วยเรื่อง “รับมือวิกฤติและฟื้นคืนภูมิภาคเอเปกให้เติบโต” ว่า ในปี 2565 จะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค

และยังมีความท้าทายรออยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวิกฤตการณ์นี้ โดยไทยพร้อมสานต่อการดำเนินงานเอเปคปี 2564 ภายใต้นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพ เพื่อมุ่งสู่อนาคตหลังโควิด-19 ที่ครอบคลุม ยั่งยืน และยืดหยุ่นมากขึ้น

ไทยดำเนินการประชุมภายใต้แนวคิดหลักว่า  “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” ที่ว่า

1.Open. การให้ความสำคัญคือ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนแบบเปิด และเพื่อความก้าวหน้าในการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค รวมถึงเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ในบริบทหลังโควิด

2. Connected. ความพยายามฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและราบรื่นในอนาคตอันใกล้ขณะที่เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจให้ครอบคลุมมากขึ้นในระยะยาว

3. Balance.การสร้างความสมดุล เน้นส่งเสริมการเติบโตของเอเปคที่แข็งแกร่งหลังเกิดระบาดใหญ่และเกิดความยั่งยืนภายใต้แรงบันดาลใจจากแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

“เปิดการค้าการลงทุนในยุคหลังโควิด-19” เพื่อแสวงหาแนวทางการค้า การลงทุนที่ยั่งยืนของเอเปค โดยเน้นส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเปคโดยสร้างบทสนทนาใหม่ ๆ ใน การขับเคลื่อน FTAAP ด้วยมุมมองของยุคหลังโควิด-19" ธานีระบุ

ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ มุ่งหวังจะเสริมสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกัน ในการพิจารณายอมรับใบรับรองวัคซีนหรือนำไปใช้ในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปค และจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับประชาชนของสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค