อียูเสนอวัคซีนพาสปอร์ตมีอายุ 9 เดือนหลังฉีดครบโดส

อียูเสนอวัคซีนพาสปอร์ตมีอายุ 9 เดือนหลังฉีดครบโดส

คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) อยู่ในระหว่างการพิจารณาระบุวันหมดอายุของใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือวัคซีนพาสปอร์ต โดยจะกำหนดให้มีอายุ 9 เดือนหลังจากวันที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2565

ภายใต้หลักการของนโยบายล่าสุดนี้ เอกสารดังกล่าวจะมีอายุ 9 เดือนหลังจากที่ผู้ถือเอกสารได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว โดยอ้างอิงจากชนิดของวัคซีนที่แต่ละคนได้รับ เช่น หากฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ก็จะต้องได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 โดส แต่หากฉีดวัคซีนของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ก็จะถือว่าได้รับวัคซีนครบโดสในเข็มเดียว โดยคณะกรรมาธิการฯ ถือว่าหากภูมิคุ้มกันลดต่ำลงแล้ว เอกสารดังกล่าวก็จะเป็นอันหมดอายุ

รายงานเปิดเผยว่า อีซีเสนอแนวคิดของนโยบายดังกล่าวในวันนี้ โดยระบุว่า เอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด-19 ในรูปแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป (EU Digital COVID Certificate) ควรต้องมีการอัปเดตข้อมูลใหม่

เนื่องจากเอกสารดังกล่าวจะเปิดทางให้ผู้คนสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการระบุสถานะการฉีดวัคซีน หรือแม้แต่การหายป่วยจากโควิด-19 รวมถึงการมีผลตรวจเป็นลบ