“อังกฤษ” เปิดให้ผู้ฉีดวัคซีน “ซิโนแวค - ซิโนฟาร์ม” ครบโดส เข้าประเทศ

“อังกฤษ” เปิดให้ผู้ฉีดวัคซีน “ซิโนแวค - ซิโนฟาร์ม” ครบโดส เข้าประเทศ

โฆษก กต. เผย อังกฤษปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ไฟเขียวผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค และซิโนฟาร์มเข้าประเทศได่ เริ่มวันที่ 22 พ.ย. 2564

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการพบปะหารือระหว่างนางลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและการพัฒนาของอังกฤษ กับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พูดคุยในหลายประเด็นครอบคลุมหัวข้อสำคัญๆ ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุน ความมั่นคงและกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกัน

ทางฝ่าย อังกฤษได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ และยอมรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ ซิโนแวค และซิโนฟาร์ม ครบโดสสามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้ โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่ 22  พฤศจิกายน 2564 

ขณะที่ ฝ่ายไทยได้เสนอการจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางทูตระหว่างกัน 

อย่างไรก็ตาม การเยือนไทยของนางทรัสส์ เป็นการย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอังกฤษ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมาจะยาวนานกว่า 400 ปี รวมทั้งจะเป็นโอกาสดีให้ทั้งสองฝ่ายกระชับความร่วมมืออย่างรอบด้าน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเติบโตสีเขียวและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน