จี20ไฟเขียวเก็บภาษีกำไรธุรกิจขนาดใหญ่15% มีผลปี 2566

จี20ไฟเขียวเก็บภาษีกำไรธุรกิจขนาดใหญ่15% มีผลปี 2566

ที่ประชุมกลุ่ม จี20 เห็นชอบข้อตกลงจัดเก็บภาษีกำไรบริษัทที่มีขอบเขตในการทำธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยการจัดเก็บภาษีในอัตรา 15% โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2566 มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีและการยักย้ายถ่ายเทผลกำไรของบริษัทขนาดใหญ่

นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงคลังสหรัฐ ระบุว่า ข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจโลก และจะช่วยยุติการแข่งขันที่ก่อให้เกิดความเสียหายในเรื่องการจัดเก็บภาษี
   

ทั้งนี้ หลักการบังคับใช้ฐานภาษีนี้คือการที่รัฐบาลของประเทศ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัทข้ามชาติต้องเก็บภาษีอย่างน้อย 20% จากอัตรากำไร 10% หรือการที่รัฐบาลของแต่ละประเทศร่วมกันกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลสำหรับบริษัทข้ามชาติ ให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน คือที่ระดับ 15% เพื่อป้องกันการตัดอัตราภาษีกันเอง
 

การอนุมัติข้อตกลงนี้  สอดคล้องกับที่ประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 7 ประเทศ( จี7) ที่เห็นชอบเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา แม้ฐานภาษียังน้อยกว่าที่สหรัฐเรียกร้องไว้เล็กน้อย คือไม่ต่ำกว่า 21% แต่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐก็แสดงความพึงพอใจกับมติของที่ประชุมจี20
 

ทุกวันนี้ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง ทั้ง กูเกิล ไมโครซอฟท์ อเมซอนและเฟซบุ๊ค นิยมเปิดสาขาในประเทศ ที่เรียกเก็บภาษีนิติบุคคลในอัตราต่ำ อย่าง ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก แล้วให้สำนักงานที่นั่นเป็นผู้ทำรายงานผลประกอบการ เพื่อจ่ายภาษีตามอัตราที่รัฐบาลของประเทศนั้นเรียกเก็บ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วการทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย