“สถานทูตอินเดีย” ฉลองวันเอกภาพแห่งชาติ ย้ำรำลึก "ไอออนแมนของประเทศ"

“สถานทูตอินเดีย” ฉลองวันเอกภาพแห่งชาติ ย้ำรำลึก "ไอออนแมนของประเทศ"

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร เฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด “สารดาร วัลลัภภาย ปาเตล” ในฐานะบุคคลสำคัญที่รวมแคว้นต่างๆ ในอินเดียให้เป็นปึกแผ่น โดยกำหนดให้วันที่ 31 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันเอกภาพแห่งชาติ

นางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ร่วมกันเปิดนิทรรศการ “วันเอกภาพแห่งชาติ” หรือ Rashtriya Ekta Diwas เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด 31 ต.ค. ของ “สารดาร วัลลัภภาย ปาเตล” อดีตรองนายกรัฐมนตรีคนแรก และรัฐมนตรีมหาดไทยอินเดีย เป็นหนึ่งในผู้นำสูงสุดของขบวนการเสรีภาพของอินเดียและมีบทบาทสำคัญในการรวมอินเดียให้เป็นหนึ่งเดียว โดยเขาได้รับการยกย่องว่าเป็น “ไอรอนแมนแห่งอินเดีย"

สถานทูตฯ ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของสารดาร วัลลัภภาย ปาเตล เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ต.ค. 2564  ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ (46 ประสานมิตร สุขุมวิท ซอย 23 กรุงเทพมหานคร 10110)

 

“สถานทูตอินเดีย” ฉลองวันเอกภาพแห่งชาติ ย้ำรำลึก "ไอออนแมนของประเทศ"

 

“สถานทูตอินเดีย” ฉลองวันเอกภาพแห่งชาติ ย้ำรำลึก "ไอออนแมนของประเทศ"

 

“สถานทูตอินเดีย” ฉลองวันเอกภาพแห่งชาติ ย้ำรำลึก "ไอออนแมนของประเทศ"

 

“สถานทูตอินเดีย” ฉลองวันเอกภาพแห่งชาติ ย้ำรำลึก "ไอออนแมนของประเทศ"