“ไทย” หวังผู้แทนพิเศษ ปธ.อาเซียน เยือน “เมียนมา” ได้เร็วนี้

“ไทย” หวังผู้แทนพิเศษ ปธ.อาเซียน เยือน “เมียนมา” ได้เร็วนี้

“ประเทศไทย” แสดงความหวังผู้แทนพิเศษประธานอาเซียน สามารถเดินทางเข้าเมียนมาเร็วๆนี้ เป็นก้าวแรกเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ สู่การผลักดันการปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อผู้นำอาเซียน

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับมุมมองของไทยต่อสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการเยือนเมียนมาของผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนว่า ไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนจะสามารถเดินทางเยือนเมียนมาได้ในเร็ววันนี้ 

“ไทยหวังว่าผู้แทนพิเศษฯ จะมีโอกาสพบหรือเข้าถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการเยือนเมียนมา หรือในโอกาสต่อ ๆ ไป เพื่อผลักดันการปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อของผู้นำอาเซียน” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุ โดยการเยือนดังกล่าวจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของกระบวนการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเมียนมาตามที่ระบุไว้ในฉันทามติ 5 ข้อของผู้นำอาเซียน

ไทยเห็นว่า เมียนมาเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียนและเชื่อว่าเมียนมาก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวอาเซียนและต้องการเห็นอาเซียนประสบความสำเร็จ ไทยเชื่อในภูมิปัญญาร่วมกันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงเมียนมา ที่จะหาวิธีการที่จะเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ได้ด้วยกัน โดยคำนึงถึงความเป็นครอบครัวอาเซียนเดียวกัน

ทั้งนี้ ไทยมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประชาคมระหว่างประเทศควรที่จะให้ความสำคัญลำดับสูงกับการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาต่อไป โดยไทยในฐานะมิตรที่ดีของประชาชนเมียนมาทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

ขณะเดียวกัน ไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเมียนมาให้การรับประกันว่าการขนส่งความช่วยเหลือมนุษยธรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสาธารณสุขไปยังประชาชนที่มีความต้องการจะสามารถดำเนินได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ไทยขอเน้นย้ำอีกครั้งถึงความปรารถนาที่จะเห็นสันติภาพ และความสงบสุขกลับคืนสู่เมียนมาและข้อเรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรง ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวเพิ่มเติม และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาหันหน้ามาพูดคุยกันผ่านช่องทางที่สร้างสรรค์ใด ๆ เพื่อหาทางออกทางการเมืองร่วมกันโดยสันติและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของประชาชนของเมียนมา

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ในวันนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจัดประชุมสมัยพิเศษ ว่าด้วยสถานการณ์เมียนมา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามการดำเนินงานอาเซียนในเรื่องดังกล่าว ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ต.ค.2564