“สถานทูตออสเตรเลีย”จับมือ “มูลนิธิ SWING” ช่วยกลุ่มเปราะบางโควิด

“สถานทูตออสเตรเลีย”จับมือ “มูลนิธิ SWING” ช่วยกลุ่มเปราะบางโควิด

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) แจกจ่ายถุงยังชีพ แก่ผู้ขายบริการทางเพศและกลุ่มเปราะบางอื่นๆ

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์หลายครั้งเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ถึงแม้ว่า เราทุกคนจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้ กลุ่มคนเปราะบางกลับเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยผู้ขายบริการทางเพศก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) แจกจ่ายถุงยังชีพ (ภายในประกอบไปด้วยอาหารและผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย) แก่ผู้ขายบริการทางเพศและกลุ่มเปราะบางอื่นๆ 

นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวว่า “ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ ออสเตรเลียยินดีที่ได้มีส่วนช่วยมูลนิธิ SWING ผ่านโครงการความช่วยเหลือโดยตรงในการทำให้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แม้แต่กลุ่มคนที่เปราะบางมากที่สุดก็ตาม ออสเตรเลียยืนหยัดเคียงข้างไทยในการฟื้นตัวจากโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน”

ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเดินทางไปช่วยส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 150 ถุงในพื้นที่ตรอกสาเกและคลองหลอด กรุงเทพฯ โดยขึ้นรถฟู้ด ทรัค สีชมพูอันเป็นเอกลักษณ์ของ SWING ภายในถุงประกอบด้วยอาหารแห้ง ยาแก้ปวด ผงเกลือแร่ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และปรอทวัดไข้

กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความช่วยเหลือโดยตรงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อมอบความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากโรคโควิด-19 และการล็อกดาวน์ 

ด้านมูลนิธิ SWING ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 เพื่อส่งเสริมและปกป้องสุขภาวะ สิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ขายบริการทางเพศทั่วประเทศไทย ด้วยทุนสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต มูลนิธิ SWING จะไปมอบถุงยังชีพให้ผู้ขายบริการทางเพศในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีช่วงต้นเดือนตุลาคม โดยทั้งโครงการ จะสามารถส่งมอบถุงยังชีพได้ 1,200 ถุง