กต. ชี้ยังไม่ถึงจุดอพยพคนไทย ในสถานการณ์เมียนมา

กต. ชี้ยังไม่ถึงจุดอพยพคนไทย ในสถานการณ์เมียนมา

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผย เตรียมแผนอพยพคนไทยในสถานการณ์การเมืองเมียนมา ไว้พร้อม แต่ยังไม่ถึงจุดประกาศอพยพคนไทยทั้งหมดกลับประเทศ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการดูแลคนไทยในเมียนมา ในส่วนแผนการอพยพคนไทยออกจากเมียนมาว่า กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออพยพคนไทยไว้อยู่แล้ว และมีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Team Thailand กรุงย่างกุ้ง มีการประชุมหารือสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับปรุง ซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยมาโดยตลอดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและด้วยความรอบคอบรัดกุม

นายธานี ระบุว่า ขณะนี้จากการประเมินสถานการณ์ในเมียนมา ยังไม่ถึงระดับที่ต้องเตือนให้มีการอพยพกลับไทย  

“หากสถานการณ์ยกระดับขึ้นอีก ฝ่ายไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วในทุกขั้นตอน โดยการดำเนินการของฝ่ายไทย สอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ โดยที่ผ่านมามีบางประเทศ ได้แนะนำให้ผู้ที่ไม่มีกิจสำคัญในเมียนมาพิจารณาเดินทางกลับประเทศโดยเครื่องบินพาณิชย์ แต่ยังไม่มีประเทศใดที่มีการแจ้งหรือขอให้อพยพคนชาติตนเองทั้งหมดกลับประเทศแต่อย่างใด” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุ

กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์และดูแลชาวไทยในเมียนมาที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมาและยืนยันว่า กระทรวงการต่างประเทศได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนไทยในเมียนมาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ซึ่งจนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยในเมียนมาได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ทางการเมือง

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อสอบถามสถานการณ์และความเป็นอยู่กับชุมชนไทยในเมียนมาอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำให้คนไทยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม ตลอดจนรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งกลุ่มไลน์ชุมชนไทยในเมียนมา และเพจเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งมีบริการโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาหรือเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งทางบกและทางอากาศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า การให้ความช่วยเหลือ ดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในเมียนมา รวมถึงในทุกประเทศทั่วโลก เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุด และกระทรวงฯ ไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว โดยข้าราชการของกระทรวงฯ ทุกคน ที่ทำหน้าที่ในต่างประเทศ ตระหนักดีถึงหน้าที่นี้และดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด