ผลศึกษาชี้"หุ่นยนต์"จะแย่งงานมนุษย์ 800 ล้านตำแหน่ง

ผลศึกษาชี้"หุ่นยนต์"จะแย่งงานมนุษย์ 800 ล้านตำแหน่ง

รายงานผลการศึกษาล่าสุดพบว่า แรงงาน 800 ล้านคนอาจต้องสูญเสียตำแหน่งงานให้กับหุ่นยนต์ภายใน 13 ปีข้างหน้า

รายงานที่จัดทำโดยสถาบัน แมคคินซีย์ โกลบอล ประเมินว่า แรงงานราว 400-800 ล้านคนอาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และต้องหางานใหม่ภายในปี2573 ซึ่ง 375 ล้านคนอาจต้องเปลี่ยนอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่

รายงานระบุว่า งานที่จะหันไปใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะเป็นงานที่ใช้แรงในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้ เช่น การควบคุมเครื่องจักร การเตรียมอาหารฟาสต์ฟูด และการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ส่วนงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคน เช่น แพทย์ ทนาย ครู และบาร์เทนเดอร์มีความเสี่ยงน้อยที่จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์

แรงานมากถึงเกือบ 1 ใน 3 ของสหรัฐและเยอรมนี และเกือบครึ่งหนึ่งในญี่ปุ่นอาจต้องหางานใหม่ทำ และเฉพาะในสหรัฐงาน 39-73 ล้านตำแหน่งอาจหมดไปภายในปี 2573 ซึ่งเกือบ 20 ล้านคนที่ต้องตกงานอาจเปลี่ยนไปทำงานในอุตสาหกรรมอื่นแทน