ยูนิเซฟเผยวัยรุ่นเสียชีวิตจากเอดส์เพิ่ม 3 เท่า

ยูนิเซฟเผยวัยรุ่นเสียชีวิตจากเอดส์เพิ่ม 3 เท่า

ยูนิเซฟเผย เด็กวัยรุ่นที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ตั้งแต่ปี 2543 เพิ่มขึ้น 3 เท่า

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ระบุว่า เด็กวัยรุ่นที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ตั้งแต่ปี 2543 เพิ่มขึ้น 3 เท่า ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อเอชไอวีเมื่อยังเป็นทารก และมีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก นอกจากนี้ โรคเอดส์ยังเป็นสาเหตุทำให้เด็กวัย 10 -19 ปี ในแอฟริกาเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญอันดับสองที่ทำให้เด็กทั่วโลกเสียชีวิต