จีดีพีสหรัฐโต3.2%ไตรมาส4ปี'56

จีดีพีสหรัฐโต3.2%ไตรมาส4ปี'56

สหรัฐประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4 ขยายตัว 3.2% แรงหนุนจากการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น และการบริโภคขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี

กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ขยายตัวในอัตราที่ช้าลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ซึ่งขยายตัว 4.1% ขณะตลอดทั้งปี 2556 นั้น จีดีพีสหรัฐขยายตัวเพียง 1.9% ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากปี 2555 ที่ขยายตัวได้ดีถึง 2.8%

รายงานของกระทรวงระบุว่า การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมนั้น ขยายตัว 3.3% ทำสถิติขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2553 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ขยายตัวเพียง 2%

ขณะที่ยอดส่งออกในไตรมาส 4 ขยายตัว 11.4% ทำสถิติขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2553 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ขยายตัวเพียง 3.9% สะท้อนให้เห็นว่าตลาดต่างประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่วนยอดนำเข้าในไตรมาส 4 ขยายตัวเพียง 0.9% จากไตรมาส 3 ที่ขยายตัวได้แข็งแกร่งถึง 2.4%