สภาล่างสหรัฐผ่านก.ม.ปฏิรูปอุดหนุนเกษตร

สภาล่างสหรัฐผ่านก.ม.ปฏิรูปอุดหนุนเกษตร

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปการอุดหนุนภาคเกษตรระยะเวลา5ปี มูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลกลาง

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปการอุดหนุนภาคเกษตรระยะเวลา5ปี มูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลกลาง แต่ตัดโครงการสแตมป์อาหารเพื่อลดการขาดดุล

ร่างกฎหมายสำคัญที่ใช้เวลาเจรจากันถึงสามปี และการอภิปรายล่มหนึ่งครั้งในปี 2556 ได้รับเสียงสนับสนุน 251 ต่อ 166 เสียง เมื่อวานนี้ (29 ม.ค.) หลังจากนี้จะเข้าสู่วุฒิสภาซึ่งจะลงมติไม่เกินวันพรุ่งนี้ และน่าจะผ่านความเห็นชอบ โดยประธานาธิบดีบารัก โอบามา พร้อมที่จะลงนามทันที

ร่างกฎหมายปฏิรูปการอุดหนุนภาคเกษตรจะใช้งบประมาณราว 489,000 ล้านดอลลาร์ ในโครงการโภชนาการและการเกษตรช่วงปี 2557-2561 สำนักงบประมาณสภาคองเกรสประเมินว่า งบประมาณราว 80% ใช้ไปกับสแตมป์อาหาร อีก 20% เป็นการอุดหนุนภาคเกษตร อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้จะลดผลประโยชน์ของครัวเรือนรายได้ต่ำประมาณ 850,000 ครัวเรือนลงเล็กน้อย