'อเมริกัน เอ็กซ์เพรส'ยอมความบัตรเครดิต

'อเมริกัน เอ็กซ์เพรส'ยอมความบัตรเครดิต

"อเมริกัน เอ็กซ์เพรส"จ่ายเงินกว่า 75 ล้านดอลลาร์ เพื่อยอมความกรณีคิดค่าธรรมเนียมโดยไม่เหมาะสม

สำนักคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคของญี่ปุ่นสั่งให้ "อเมริกัน เอ็กซ์เพรส" จ่ายเงินกว่า 75 ล้านดอลลาร์ เพื่อยอมความกรณีคิดค่าธรรมเนียมโดยไม่เหมาะสมและทำให้ลูกค้าบัตรเครดิตเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริม เช่น การปกป้องการขโมยตัวตน

สำนักคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคระบุว่า อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะต้องจ่ายเงินคืน 59.5 ล้านดอลลาร์ให้แก่ลูกค้า 335,000 คน กรณีที่ดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิตโดยผิดกฎหมาย และจะต้องจ่ายค่าปรับอีก 9.6 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคด้วย

การยอมความดังกล่าวเป็นการบังคับใช้กฎหมายครั้งล่าสุดของรัฐบาลเพื่อปราบปรามบรรดาบริษัทบัตรเครดิต ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น หลังจากที่คณะกำกับดูแลส่วนกลางชุดต่าง ๆ พบวิธีจัดการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับแบบไม่โปร่งใส

สำนักคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคระบุด้วยว่า หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ยังเป็นปัญหาคือ "แอคเคาท์ โพรเท็คเตอร์" ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งโฆษณาว่าเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าในการกำจัดค่าใช้จ่ายรายเดือนขั้นต่ำ ในกรณีที่พวกเขาตกงานหรือทุพพลภาพ

อย่างไรก็ตาม สำนักคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคกล่าวว่า ในความเป็นจริง ผลประโยชน์ดังกล่าวจำกัดที่ 2.5% ของยอดเงินค้างชำระของลูกค้าจำนวนสูงสุด 500 ดอลลาร์

สำนักคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคแถลงว่า อเมริกัน เอ็กซ์เพรสคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมโดยไม่เป็นธรรม โดยในบางกรณีทำให้ลูกค้าต้องขยายวงเงินเครดิตของตน ซึ่งเป็นผลให้มีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น