ทีมงานสิงคโปร์แอร์ไลน์เดินทางถึงกรุงเทพฯ แล้ว

ทีมงานสิงคโปร์แอร์ไลน์เดินทางถึงกรุงเทพฯ แล้ว

เฟซบุ๊คสิงคโปร์แอร์ไลน์ อัปเดตสถานการณ์ครั้งที่ 3 ทีมงานจากสิงคโปร์เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือ

เมื่อราว 23.36 น. เฟซบุ๊คสิงคโปร์แอร์ไลน์ อัปเดตสถานการณ์ เที่ยวบิน SQ321 เป็นครั้งที่ 3 ว่า ทีมงานของสิงคโปร์แอร์ไลน์จากสิงคโปร์เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและทางการท้องถิ่นในพื้นที่ 

เรากำลังให้ความช่วยเหลือทุกอย่างที่ทำได้แก่ผู้โดยสารและลูกเรือเที่ยวบิน SQ321 ทั้งที่โรงพยาบาลและที่สนามบิน เที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 211 คน ลูกเรือ 18 คน