กต.ยืนยัน ผู้คนชายแดนไทย-เมียนมาขวัญกำลังใจดี ย้ำเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือเต็มที่

กต.ยืนยัน ผู้คนชายแดนไทย-เมียนมาขวัญกำลังใจดี ย้ำเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือเต็มที่

หลังจากปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก วานนี้ (23 เม.ย.) พบ ประชาชนมีขวัญกำลังใจดี เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

นิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รายงานวันนี้ว่า นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกกระทรวงมหาดไทย รวมถึงนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และค​ณะที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคาร (23 เม.ย.) ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดน และเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนตามแนวชายแดน

โดยรองนายกได้รับรายงานว่า บริเวณ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ไม่มีการสู้รบตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. และผู้ลี้ภัยที่เคยเข้ามาอยู่ฝั่งไทยสูงสุดที่ 3,000 กว่าคนนั้น ส่วนใหญ่เดินทางกลับเมียนมาแล้ว ขณะนี้เหลือผู้ลี้ภัย ราว 650 คน และคาดว่ามีแนวโน้มเดินทางกลับเมียนมาเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี หากไทยมีความจำเป็นต้องเพิ่มกำลัง กองกำลังนเรศวร ในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

นิกรเดชกล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ลี้ภัย เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม เมื่อมีผู้ลี้ภัยเข้ามา จะมีพื้นที่จำแนกกลุ่มผู้ลี้ภัยเพื่อเก็บข้อมูล จากนั้นจะพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ก่อนนำไปยังพื้นที่พักรอ 

ขณะนี้ไทยมีพื้นที่รองรับทั้งหมด 50 จุด และกาชาดได้ตั้งศูนย์รับของบริจาคจากภาคเอกชน องค์ภาคประชาสังคม องค์กรอื่น ๆ รวมถึงชาวไทยที่สนใจบริจาค

สำหรับ การค้าชายแดนไทย-เมียนมา นิกรเดชเผยว่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพอประมาณ โดยตั้งแต่เดือนม.ค. -มี.ค. ปริมาณการค้าระว่างกันลดลงประมาณหนึ่ง แต่ไม่เกิน 20% 

กต.ยืนยัน ผู้คนชายแดนไทย-เมียนมาขวัญกำลังใจดี ย้ำเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือเต็มที่

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของรมว.ปานปรีย์ พบว่า คนในพื้นที่มีขวัญและกำลังใจดีมาก ผู้คนทราบดีว่าตนเองสามารถขอย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ หากมีความจำเป็น  โดยกองกำลังนเรศวรได้เดินสายให้ความรู้และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าพื้นที่แต่ละแห่งมีความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอย่างไรบ้าง ซึ่งมีส่วนช่วยคลายความกังวลแก่ผู้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 

อธิบดีฯย้ำ ฝ่ายไทยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และหน่วยงานต่างๆของไทยมีแผนรองรับสถานการณ์ในทุกรูปแบบ ขอประชาชนในพื้นที่มีความสบายใจและไว้วางใจได้ว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุด