ไทยยินดีต่อการรับรองมติ UNSC ที่เรียกร้องให้หยุดยิงทันทีในกาซา

ไทยยินดีต่อการรับรองมติ UNSC ที่เรียกร้องให้หยุดยิงทันทีในกาซา

กระทรวงการต่างประเทศรายงาน ประเทศไทยยินดีต่อข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาทันที

กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า ประเทศไทยยินดีต่อการรับรองข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2567 ที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อนำไปสู่การหยุดยิงที่ยั่งยืนในกาซา และการปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยทันที และไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งเน้นย้ำความจำเป็นในการขยายการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือน

ในช่วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ประเทศไทยเชื่อมั่นถึงความจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในข้อมติดังกล่าวเพื่อบรรเทาความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ และส่งคืนตัวประกันทั้งหมดอย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงตัวประกันชาวไทยด้วย

ข้อมตินี้สะท้อนถึงพัฒนาการเชิงบวกที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะปูทางสู่การหยุดยิงอย่างยั่งยืน การกลับสู่การเจรจา และสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของแนวทางสองรัฐ

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์