มูดี้ส์หั่นแนวโน้มเครดิต 'ฮ่องกง-มาเก๊า-แบงก์จีน' กังวลเศรษฐกิจ-การเมือง

มูดี้ส์หั่นแนวโน้มเครดิต 'ฮ่องกง-มาเก๊า-แบงก์จีน'  กังวลเศรษฐกิจ-การเมือง

จีนเจอข่าวร้ายต่อเนื่อง มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของ ฮ่องกง มาเก๊า และธนาคารจีนขนาดใหญ่ 8 แห่ง ลงสู่เชิงลบ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่มูดี้ส์หั่นเครดิตของรัฐบาลจีน เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้สินของประเทศ

มูดี้ส์ ระบุในแถลงการณ์ล่าสุดว่า ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของ ฮ่องกง และ มาเก๊า ลงสู่เชิงลบจากเดิมในระดับมีเสถียรภาพ หลังจากที่ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของ รัฐบาลจีน ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยมูดี้ส์ระบุว่าการปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของฮ่องกงนั้น สะท้อนให้เห็นว่า มูดี้ส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ด้านการเมือง สถาบัน เศรษฐกิจ และการเงินระหว่างฮ่องกงและจีนมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก

นอกจากนี้ มูดี้ส์ยังได้ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารจีนขนาดใหญ่ 8 แห่ง ลงสู่เชิงลบ โดยเป็นผลพวงมาจากการที่มูดี้ส์ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนลงสู่เชิงลบไปเมื่อวานนี้ โดยธนาคารทั้ง 8 แห่งได้แก่

  1. อะกริคัลเจอรัล ดีเวลลอปเมนต์ แบงก์ ออฟ ไชน่า  (ADBC)
  2. ไชน่า ดีเวลลอปเมนต์ แบงก์ (CDB)
  3. ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน (China Eximbank)
  4. อะกริคัลเจอรัล แบงก์ ออฟ ไชน่า (AgBank)
  5. แบงก์ ออฟ ไชน่า (BOC)
  6. ไชน่า คอนสตรักชัน แบงก์ คอร์ป (CCB)
  7. อินดัสเทรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชน่า (ICBC)
  8. โพสทัล เซฟวิ่ง แบงก์ ออฟ ไชน่า (PSBC)

มูดี้ส์หั่นแนวโน้มเครดิต 'ฮ่องกง-มาเก๊า-แบงก์จีน'  กังวลเศรษฐกิจ-การเมือง

"หลังจากพิจารณาถึงสัญญาณที่บ่งชี้ว่าฮ่องกงมีการปกครองตนเองน้อยลงทั้งในด้านสถาบันการเมืองและสถาบันยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของฮ่องกง มูดี้ส์จึงคาดว่า ความสามารถในการปกครองตนเองของฮ่องกงทั้งในด้านการเมือง สถาบัน และการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจนั้น จะยังคงลดลงอย่างมาก"

นอกจากนี้ มูดี้ส์ยังเล็งเห็นว่า แนวโน้มที่อ่อนแอลงของจีนแผ่นดินใหญ่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงด้วย

อย่างไรก็ดี มูดี้ส์ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของฮ่องกงไว้ที่ระดับ Aa3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือของฮ่องกงยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจที่มีความมั่งคั่งและสามารถแข่งขันได้, การคลังที่แข็งแกร่ง, มีกันชนจากปัจจัยภายนอก และมีนโยบายด้านการเงินและการคลังที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก