จีนเตรียม ‘เร่งปฏิรูป-กำกับดูแล’ สถาบันการเงินเข้มงวดมากขึ้น

จีนเตรียม ‘เร่งปฏิรูป-กำกับดูแล’ สถาบันการเงินเข้มงวดมากขึ้น

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่สำคัญของจีน เตรียมเร่งปฏิรูปสถาบันการเงินขนาดเล็กและขนาดกลาง เน้นย้ำจะกำกับดูแลภาคส่วนนี้มากขึ้น

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่สำคัญของจีน เตรียมเร่งปฏิรูปสถาบันการเงินขนาดเล็กและขนาดกลาง พร้อมเพิ่มการกำกับดูแลภาคส่วนนี้มากขึ้น

หลี่ หยุนเซ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกำกับดูแลการเงินแห่งชาติจีน (The National Financial Regulatory Administration :NFRA) เผยกับสำนักข่าวซินหัวว่า จะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินทั่วไป เพื่อกำชับการดูแลอุตสาหกรรมทางการเงิน นอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์

NFRA ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังที่คอยดูแลภาคการเงินจีนที่มีมูลค่า 57 ล้านล้านดอลลาร์ในทุกด้าน พร้อมด้วยหน่วยงานอื่น จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการบุคคลและพฤติกรรมหลัก ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน และบั่นทอนแนวปฏิบัติของตลาด รวมทั้งตัวกลางซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ที่ผิดกฎหมาย

หลี่ ย้ำว่า NFRA จะใช้ประโยชน์จากโอกาสอันดีในปัจจุบัน ส่งเสริมการกำจัดความเสี่ยงมากขึ้น โดยหน่วยงานจะสนับสนุนสถาบันธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ปรับโครงสร้างให้เหมาะสม รวมถึงปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ

ผู้อำนวยการ NFRA เสริมอีกว่า หน่วยงานจะสนับสนุนให้บริษัทประกันกลับมามีหน้าที่ปกป้องความเสี่ยงเหมือนเดิม และแนะนำให้สถาบันการจัดการสินทรัพย์ สถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร และสถาบันอื่น ๆ ยึดมั่นในจุดยืนของตนเอง