ทูตไทยรุดหารือรัฐบาลอิสราเอล เร่งติดตามตัวประกันและคุ้มครองชาวไทย

ทูตไทยรุดหารือรัฐบาลอิสราเอล เร่งติดตามตัวประกันและคุ้มครองชาวไทย

ทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟหารือเจ้าหน้าที่อิสราเอล ให้ช่วยเร่งติดตามตัวประกัน-คุ้มครองชาวไทยในอิสราเอล พร้อมขอให้จัดตั้งกองทุน Deposit Fund สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคเกษตรกรรม

นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ร่วมหารือกับนายเอลียาห์ฮู เรวิโว (Eliyahu Revivo) สมาชิกรัฐสภาอิสราเอลและประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยแรงงานต่างชาติ เพื่อหาทางช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยและคุ้มครองความปลอดภัยของแรงงานไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอล หลังเกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส
 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟได้เปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กในวันนี้ (13 พ.ย.) ว่า

"เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้พบหารือกับนายเอลียาห์ฮู เรวิโว สมาชิกรัฐสภาอิสราเอลและประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยแรงงานต่างชาติ

ทูตไทยรุดหารือรัฐบาลอิสราเอล เร่งติดตามตัวประกันและคุ้มครองชาวไทย

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯได้เรียกร้องให้ทางการอิสราเอลเร่งติดตามตัวประกันชาวไทย คุ้มครองความปลอดภัยของแรงงานไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอล และขอให้นายเรวิโวช่วยผลักดันการจัดตั้งกองทุน Deposit Fund สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคเกษตรกรรม และการเจรจาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลเพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในภาคการก่อสร้างของอิสราเอลด้วย"

"ในการนี้นายเรวิโวได้ยืนยันว่า ทางการอิสราเอลจะติดตามและช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยเฉกเช่นกับชาวอิสราเอลและยินดีที่จะผลักดันการจัดตั้งกองทุน Deposit Fund อันจะเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย ตลอดจนผลักดันให้การจัดทำความตกลงกับรัฐบาลไทยเพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในภาคการก่อสร้างของอิสราเอลบรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว"