เปิดโผ Work-Life Balance เอเชีย 'เศรษฐีเมืองไทย' แฮปปี้ดีที่สุด

เปิดโผ Work-Life Balance เอเชีย 'เศรษฐีเมืองไทย' แฮปปี้ดีที่สุด

ผลสำรวจเหล่าเศรษฐีเงินล้านชี้ "เศรษฐีเมืองไทย" มี Work-life Balance ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ขณะที่ 'เศรษฐีสิงคโปร์' นอนจมกองงาน มากที่สุด

ธนาคารลอมบาร์ด โอเดียร์ จากสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความสมดุลในชีวิตและการทำงาน หรือ Work-life balance ของเหล่าเศรษฐีในเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีการลงทุนในสินทรัพย์มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปพบว่า เศรษฐีจาก "ประเทศไทย" มีความสุขในด้านนี้มากที่สุดโดยมีคะแนนนำโด่งถึง 72.7% สวนทางกับเศรษฐีใน "สิงคโปร์" ที่มีคนมีความสุขเพียง 30% เท่านั้น 

สำหรับผลการจัดอันดับ มีดังนี้

  • ไทย    72.7%    
  • ออสเตรเลีย    68.0%
  • ฟิลิปปินส์    64.3%
  • ฮ่องกง    52.8%
  • ญี่ปุ่น     48.8%
  • ไต้หวัน    41.3%
  • สิงคโปร์    30.0%

    เปิดโผ Work-Life Balance เอเชีย 'เศรษฐีเมืองไทย' แฮปปี้ดีที่สุด

บลูมเบิร์กระบุว่า การที่เหล่าเศรษฐีสิงคโปร์รู้สึกว่าสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทำงานไม่มีความพอดีนั้น อาจมาจากการทุ่มเทเวลาทำงานมากเกินไป โดยเศรษฐีสิงคโปร์ 26% ระบุว่ามักจะทำงานล่วงเวลา (โอที) สอดคล้องกับผลสำรวจของอินสแตนท์ กรุ๊ป บริษัทวิจัยด้านความยืดหยุ่นในการทำงานจากอังกฤษที่พบว่า สิงคโปร์มีชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ยาวนานที่สุดในกลุ่ม 10 ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก โดยอยู่ที่ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

อย่างไรก็ตาม ลอมบาร์ด โอเดียร์ ระบุว่าแนวคิดการบ้างานที่มองว่า "งานคือชีวิต/ชีวิตคืองาน" อาจเริ่มลดลงในกลุ่มคนยุคหลัง เมื่อมีการถ่ายโอนความมั่งคั่งสู่คนรุ่นถัดไป 

ทั้งนี้ ธนาคารไพรเวทแบงก์ที่เก่าแก่ที่สุดจากสวิตเซอร์แลนด์ได้สำรวจเหล่าเศรษฐีเงินล้านมากกว่า 460 คน ในสิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไทย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และออสเตรเลีย ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. ที่ผ่านมา