‘ยูเครน’ เล็งฟ้อง ‘โปแลนด์ - ฮังการี - สโลวาเกีย’ ข้อหาห้ามนำเข้าสินค้าเกษตร

‘ยูเครน’ เล็งฟ้อง ‘โปแลนด์ - ฮังการี - สโลวาเกีย’ ข้อหาห้ามนำเข้าสินค้าเกษตร

“ทางการยูเครน” มีแผนจะฟ้องร้องโปแลนด์ ฮังการี และสโลวาเกีย ในข้อหาประกาศสั่งห้ามนำเข้าผลิตผลการเกษตรของยูเครน

สำนักข่าวโพลิติโค รายงานโดยอ้างอิงคำพูดของนายทาราส คัชคา ผู้แทนการค้าของยูเครนในวันนี้ (18 ก.ย.66) ว่า ยูเครนมีแผนจะฟ้องร้องโปแลนด์ ฮังการี และสโลวาเกีย เนื่องจากประเทศเหล่านี้ได้ประกาศสั่งห้ามนำเข้าผลิตผลทางการเกษตรของยูเครน

นายคัชคา ระบุ ด้วยว่า ยูเครนอาจออกมาตรการตอบโต้ต่อโปแลนด์ หากรัฐบาลโปแลนด์ไม่ยกเลิกมาตรการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม นายคัชคา กล่าวว่า อาจจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยการห้ามนำเข้าธัญพืชจากโปแลนด์ และจะห้ามนำเข้าผัก และผลไม้จากโปแลนด์

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์