ไทยลุ้นสมาชิก BIE โหวตเลือก 'ภูเก็ต' จัดงาน Expo ระดับโลก

ไทยลุ้นสมาชิก BIE โหวตเลือก 'ภูเก็ต' จัดงาน Expo ระดับโลก

กระทรวงการต่างประเทศแถลงความคืบหน้าการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงาน Phuket Expo ขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวนำเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) หากภูเก็ตได้รับเลือก จะกลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แถลงความคืบหน้าการดำเนินการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงาน  Expo 2028 Phuket, Thailand ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวเสนอความพร้อมของประเทศ ต่อคณะกรรมการองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ในวันที่ 21 มิ.ย. 2566 ณ ประเทศฝรั่งเศส  โดยในช่วงเช้าจะนำเสนอศักยภาพของภูเก็ต และในช่วงบ่ายจะเป็นการโหวตเลือกเจ้าภาพรอบแรก

ไทยลุ้นสมาชิก BIE โหวตเลือก 'ภูเก็ต' จัดงาน Expo ระดับโลก เชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Phuket Expo คืออะไร

ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 หรืองานมหกรรมนานาชาติขนาดใหญ่รองจากเวิลด์เอ็กซ์โป โดยไทยเสนอจัดงานภายใต้ชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand มาในธีม ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง (Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity)

ไทยเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปนี้ตั้งแต่ปี 1862 มีส่วนสำคัญในการจัดงานมาตลอด แต่เมื่อปี 2565 เป็นปีแรกที่ไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปนานาชาติครั้งใหญ่

ประเทศไทยเลือก จ.ภูเก็ต เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากมีข้อดีที่สำคัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ต ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่าย และความเป็นเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญ พร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน

สำหรับการนำเสนอความพร้อมแก่คณะกรรมการ ไทยจะเสนอความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนทุกภาคส่วนของงาน และเป้าหมายของการจัดงาน 3 ประการ  ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ การมีระบบนิเวศสวนสาธารณะที่ยั่งยืน และมีสถานที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานต่าง ๆ

การดำเนินงานที่ผ่านมา

งาน Phuket Expo มีความคิดริเริ่มมาจากท้องถิ่น เป็นงานที่ได้รับความร่วมมือแบบ 4P ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และพาร์ทเนอร์ (Public-Private-People Partnership) ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในเฟสแรก ครม. มีมติเห็บชอบให้เสนอ จ.ภูเก็ต จัดงานเอ็กซ์โป และอนุมัติงบประมาณจัดงาน 4,180 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64

หลังจากนั้นกลางปี 2565 องค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเริ่มดำเนินการหาเสียง รณรงค์แคมเปญ หรือเสนอจุดมุ่งหมายของการจัดงานเอ็กซ์โปให้กับประเทศสมาชิกบีไออี สถานเอกอัครราชทูต/กงศุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ รวมถึงประชาสัมพันธ์ในไทย เพื่อเพิ่มเสียงสนับสนุนให้ภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โป

ในช่วงเฟส 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566 ประเทศไทยเน้นหาเสียงแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อเข้าพบกับสถานทูตในประเทศต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายร่วมงานกับไทย และมีการจัดงานประชาสัมพันธ์ในกรุงเทพมหานคร

แม้ไทยมีกระแสแพทย์ลาออกจากงาน แต่ในมุมมองของกระทรวงต่างประเทศคาดว่า ประเทศยังคงมีแพทย์เพียงพอ เพราะมีความชัดเจนของความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ไทยลุ้นสมาชิก BIE โหวตเลือก 'ภูเก็ต' จัดงาน Expo ระดับโลก ตัวอย่างพื้นที่จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

ลุ้นโหวตภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ Expo โลก

การเลือกตั้งหรือโหวตเลือกเมืองเจ้าภาพงานเอ็กซ์โป จะเป็นการโหวตลับโดยสมาชิกบีไออีที่มีสิทธิโหวต 124 ประเทศ จากทั้งหมด 171 ประเทศ คาดเดาผลได้ยาก เพราะแต่ละประเทศมีความมุ่งมั่นหรือจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป

ภูเก็ตเป็นเมืองในเอเชียเพียงแห่งเดียวในปีนี้ที่เสนอตัวจัดงานเอ็กซ์โปแข่งกับประเทศอื่น ๆ ได้แก่ สหรัฐ สเปน อาร์เจนตินา และเซอร์เบีย ซึ่งคู่แข่งทั้ง 4 ประเทศถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ มีศักยภาพที่แตกต่างกันไป ทั้งมีทรัพยากรที่มากกว่า อาทิ ทุน บุคลากร พาร์ทเนอร์ และวัฒนธรรม บางประเทศใช้ภาษาร่วมกันและบางประเทศมีอัตลักษณ์เฉพาะ

อย่างไรก็ดี อธิบดีกรมเศรษฐกิจฯ ย้ำว่า ไทยมีจุดแข็งที่สามารถหนุนให้มีโอกาสจัดงานได้ เนื่องจากไทยเป็นที่มีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ เป็นพันธมิตรกับหลายประเทศ เข้าร่วมงานของบีไออีมาตลอด ไทยเป็นประเทศเอเชียเพียงแห่งเดียวที่เสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ และที่ผ่านมาเอเชียได้โอกาสจัดงานเอ็กซ์โปน้อยมาก ครั้งนี้อาจมีโอกาสมากขึ้น และที่สำคัญไทยไม่มีความขัดแย้งกับประเทศใด

ไทยลุ้นสมาชิก BIE โหวตเลือก 'ภูเก็ต' จัดงาน Expo ระดับโลก

ตัวอย่างพื้นที่จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

อุปสรรคสำคัญ

นอกจากคู่แข่งทั้ง 4 ประเทศมีศักยภาพล้นหลาม ไทยยังมีอุปสรรคที่สำคัญอีก 3 ประการ ได้แก่ 

1.การดำเนินงานทุกอย่างอยู่ภายใต้ขอจำกัดทั้งด้านเวลา บุคลากรและงบประมาณ

2.ประเทศสมาชิกบีไออีส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา ซึ่งไทยมีสถานทูตในทวีปนั้นค่อนข้างน้อย จึงมีข้อจำกัดด้านการหาเสียงในแอฟริกา

3.ขณะนี้ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ทำให้บุคลากรที่ช่วยดำเนินงานน้อยลง เพราะเตรียมส่งต่อให้กับรัฐบาลใหม่ ส่งผลให้เรามีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศน้อยลงด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลใหม่ ไม่มีผลต่อการดำเนินโครงการนี้ 

อธิบดีกรมเศรษฐกิจฯ เผยว่า แม้ไม่ได้จัดงาน ภูเก็ตจะไม่ละทิ้งแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน และสิ่งที่ได้รับแน่ๆ จากการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป ได้แก่ 

1.การแสดงศักยภาพของ จ.ภูเก็ต ทั้งการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนความยั่งยืน และเป็นตัวอย่างของการสร้างแคมเปญจังหวัดอื่น ๆ ในอนาคต

2.บีไออีและนานาชาติเห็นจุดแข็งของไทย ว่าเป็นประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกที่มีความพร้อมจัดงานเอ็กซ์โป เห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคท้องถิ่น

3.สถานที่หลังจากการจัดงานไม่ศูนย์เปล่า แต่จะกลายเป็นศูนย์การแพทย์ ศูนย์ประชุมและสวนสาธารณะที่ใช้งานได้ต่อไป และที่สำคัญการออกแบบพื้นที่จัดงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้ฟื้นฟูระบบนิเวศร่วมด้วย

หากไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป คาดว่า สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4.9 หมื่นล้านบาท มีผู้เข้าเยี่ยมชมงานมากกว่า 4.9 ล้านคน สร้างงานได้กว่า 110,000 อัตรา และมีสมาชิกบีไออีเข้าร่วมมากกว่า 100 ประเทศ