“ออสเตรเลีย” มอบพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ครอบครองกว่าร้อยปี คืนกรมศิลปากร

“ออสเตรเลีย” มอบพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ครอบครองกว่าร้อยปี คืนกรมศิลปากร

กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่ชาวออสเตรเลียคืนให้กับกรมศิลปากร เพื่อดูแลรักษาต่อไป

นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งมอบ พระพุทธรูปไม้แกะสลัก จำนวน 9 องค์ ซึ่งได้รับคืนจากชาวออสเตรเลีย กลับสู่ประเทศไทย ให้ผู้แทนกรมศิลปากรนำโดยนายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ และนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และข้าราชการร่วมเป็นสักขีพยาน

พระพุทธรูปจำนวน 9 องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร ซึ่งนาย Murray Upton ชาออสเตรเลีย แจ้งผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ว่า ได้รับพระพุทธรูปไม้ดังกล่าวตกทอดมาจากบิดาซึ่งได้มาในครอบครองตั้งแต่ปี 2454 และตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธรูป จึงประสงค์จะส่งมอบคืนให้ประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

“ออสเตรเลีย” มอบพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ครอบครองกว่าร้อยปี คืนกรมศิลปากร

การส่งมอบพระพุทธรูปนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกรมศิลปากรในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย 

กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมมือและร่วมใจในการนำมรดกอันล้ำค่าของชาติกลับคืนสู่ประเทศไทย รวมทั้งขอขอบคุณนาย Murray Upton ที่ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธรูปฯ และมอบพระพุทธรูปกลับคืนสู่มาตุภูมิให้เป็นมรดกชาติสืบไป

อย่างไรก็ตาม ภายหลังพิธีส่งมอบ กรมศิลปากรจะนำพระพุทธรูปไปตรวจสภาพและเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ และนำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่เหมาะสมต่อไป