นายกฯปลื้ม "สงกรานต์" อยู่รายชื่อขั้นต้น UNESCO ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา

นายกฯปลื้ม "สงกรานต์" อยู่รายชื่อขั้นต้น UNESCO ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ปลื้ม “สงกรานต์” อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list ที่ UNESCO เตรียมพิจารณาขึ้นทะเบียน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ชิ้นที่ 4 ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณ องค์การยูเนสโก (UNESCO) อนุมัติให้ประเพณี “สงกรานต์” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อพิจารณาในที่ประชุมในช่วงปลายปี 2566 ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage - ICH) ชิ้นที่ 4 ของไทย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยต่อกรณีที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) อนุมัติให้ “ประเพณีสงกรานต์” เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุมซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2566 โดยจะได้กำหนดให้ประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage - ICH) ชิ้นที่ 4 ของไทย ต่อจาก โขน (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2561) นวดไทย (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2562) และโนรา (ขึ้นทะเบียนในปี 2564)

ทั้งนี้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage - ICH) เป็นหมวดหมู่ในวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ยังมีอีกหลายรายการเตรียมพิจารณาลงทะเบียนกับองค์การ UNESCO 

“นายกรัฐมนตรียินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมอันสวยงามของไทย ได้รับพิจารณาให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สะท้อนว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับประเทศไทย ให้การยอมรับ โดยเห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมไทย พร้อมเชื่อมั่นว่าทุกประเพณี วัฒนธรรมของไทยทรงคุณค่า สามารถต่อยอดความสำเร็จผ่านการสืบสาน พัฒนา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต” นายอนุชา กล่าว