สหรัฐกำลังอยู่บนทางลงเหว !! | ไสว บุญมา

สหรัฐกำลังอยู่บนทางลงเหว !! | ไสว บุญมา

สหรัฐอาจตกเหวแห่งความล้มละลายในเร็ววัน เนื่องจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่สามารถยืมเงินเพิ่มได้หลังจากหนี้ที่เป็นอยู่ ชนเพดานของการก่อหนี้ที่กฎหมายกำหนดไว้

สหรัฐมีประวัติอันยาวนานเรื่องการเดินไปจ่อปากเหวแห่งความล้มละลาย แต่ยังไม่เคยตกเนื่องจากทุกครั้งที่เข้าไปถึงตรงนั้น รัฐบาลและรัฐสภาสามารถหาข้อตกลงได้ซึ่งจบลงด้วยการเพิ่มเพดานหนี้  ด้วยเหตุนี้ เพดานหนี้จึงเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ จาก 1.1 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อ 40 ปีก่อนเป็น 31.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

ทั้งรัฐบาลและรัฐสภารู้ล่วงหน้ามานานแล้วว่า ภาระหนี้จะชนเพดานและถ้าไม่ตรากฎหมายยกเพดานให้สูงขึ้นอีกครั้ง รัฐบาลอาจไม่มีเงินชำระหนี้ตามกำหนดเวลาซึ่งมีค่าเท่ากับล้มละลายหากรายได้เข้ามาไม่ทันเวลาที่จะต้องชำระหนี้  

ทั้งสองฝ่ายตระหนักดีว่าถ้ารัฐบาลชำระหนี้ไม่ได้ ผลเสียหายใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองและต่อเศรษฐกิจโลก  

สหรัฐกำลังอยู่บนทางลงเหว !! | ไสว บุญมา

หลังจากหนี้ขึ้นไปชนเพดานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลยังมีรายรับอยู่ในระดับชำระหนี้ที่ถึงกำหนดเวลาได้ รัฐบาลจึงยังไม่จำเป็นต้องประกาศงดชำระหนี้ หรือยอมตกเหวแห่งความล้มละลาย  

อย่างไรก็ดี รัฐบาลแถลงว่าถ้าถึงเวลาที่รายรับไม่พอกับรายจ่าย ตนก็จะไม่งดชำระหนี้แบบทันทีทันใด หากจะดำเนินมาตรการอื่นไปก่อน

เช่น เลื่อนการคืนภาษีที่ประชาชนจ่ายเกินไว้ล่วงหน้า หรือนายจ้างหักเกินไว้ตามกฎหมายเมื่อจ่ายค่าแรงให้พนักงาน  งดจ่ายเงินสวัสดิการและบำนาญ และงดจ่ายเงินเดือนให้แก่ทหารและพนักงานของรัฐบาลกลาง  มาตรการเหล่านี้มีผลกระทบร้ายแรงต่างกัน

สหรัฐกำลังอยู่บนทางลงเหว !! | ไสว บุญมา

ณ วันนี้ รัฐบาลไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า วันที่รายรับไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายจะมาถึงเมื่อไรและวันที่ตนจะต้องงดชำระหนี้จะมาถึงหรือไม่  

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศว่า จากวันนี้จนถึงต้นเดือนมิถุนายน รัฐบาลจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและจะไม่ประกาศงดชำระหนี้แน่นอน  

ผู้เชี่ยวชาญประเมินกันว่า ถ้าวันรัฐบาลล้มละลายมาถึง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะร้ายแรงมาก กล่าวคือ เศรษฐกิจจะถดถอยอย่างหนักส่งผลให้ชาวอเมริกันราว 6 ล้านคนตกงาน และมูลค่าของสินทรัพย์ของชาวอเมริกันนับสิบล้านล้านดอลลาร์จะอันตรธารไป  

ผลร้ายจะไม่ตกอยู่เพียงในสหรัฐเท่านั้น หากจะกระจายไปทั่วโลกทั้งจากการค้าขายสินค้าและบริการที่สหรัฐอันเป็นเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่จะซื้อได้น้อยลง และจากความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจและค่าเงิน โดยเฉพาะเงินดอลลาร์อเมริกันซึ่งเป็นเงินสกุลหลักที่ใช้ในการค้าขายและเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ

    ในช่วง 40 ปีที่อ้างถึง สหรัฐเผชิญกับเพดานหนี้ที่อาจนำไปสู่ภาวะล้มละลายหลายต่อหลายครั้ง แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภาหาทางออกโดยการรอมชอมกันได้ในที่สุด  

อย่างไรก็ดี คราวนี้บรรยากาศต่างกับครั้งที่ผ่าน ๆ มามาก ทั้งนี้เพราะนอกจากเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นของพรรคฝ่ายค้านแล้ว ความแตกแยกร้ายแรงทางการเมืองในช่วงหลายปีมานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง  

สหรัฐกำลังอยู่บนทางลงเหว !! | ไสว บุญมา

ตรงข้าม  มันดูจะเพิ่มขึ้นรายวัน  ด้วยเหตุนี้ ผู้นำในสภาผู้แทนฯจึงพยายามกดดันให้รัฐบาลลดและปรับเปลี่ยนงบประมาณการใช้จ่ายให้เป็นไปตามความประสงค์ของฝ่ายตนก่อนที่จะยอมเพิ่มเพดานหนี้  

แต่ฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมเปิดการเจรจาโดยอ้างว่า การยกเพดานหนี้เพื่อเอื้อให้รัฐบาลกู้เงินได้เพิ่มขึ้นนั้นมิได้เกี่ยวกับงบประมาณการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่ หากเป็นการทำตามภาระที่รัฐบาลได้ก่อขึ้นก่อนแล้วโดยทั้งสองฝ่ายมีส่วนในการกระทำไว้

    ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีทีท่าว่าการเจราจาหาทางออกจะเกิดขึ้นในเร็ววัน  ทั้งสองฝ่ายยังคงจุดยืนของตนซึ่งส่วนใหญ่ดูจะมีเป้าหมายเพียงทางการเมือง นั่นคือ วาดภาพให้ประชาชนเห็นว่าปัญหามาจากฝ่ายตรงข้าม  

ทีท่าดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในอดีตเช่นกัน  มองจากมุมนั้นคงได้ข้อสรุปว่าเมื่อเวลาผ่านไปชั่วระยะหนึ่ง สองฝ่ายจะหาทางออกได้ก่อนวันล้มละลายมาถึง  

แต่ครั้งนี้ มีนักการเมืองจำพวกยึดจุดยืนแนวตกขอบมากขึ้นโดยเฉพาะในพรรคฝ่ายต้าน  ฉะนั้น สหรัฐมีโอกาสตกเหวได้ภายในปีนี้  เราจึงควรเตรียมทางหนีทีไล่ไว้บ้าง.