"สหรัฐ" ต่อยอด BCG มอบรางวัลบริษัทไทย-อเมริกัน ทำธุรกิจยั่งยืน

"สหรัฐ" ต่อยอด BCG  มอบรางวัลบริษัทไทย-อเมริกัน ทำธุรกิจยั่งยืน

สหรัฐส่งเสริมบริษัทเอกชนดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หนึ่งยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และถือเป็นการต่อยอดแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของไทย ในการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้การประชุมผู้นำเอเปคจะเสร็จสิ้นไปแล้ว

โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค” เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards :ACE) เป็นปีที่ 15 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน บริษัท และชุมชนที่ส่งผลดีไม่เฉพาะประเทศไทย แต่เป็นจุดเริ่มต้นขยายไปยังระดับภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมเอเชีย-แปซิฟิก

โกเดค อ้างคำพูดของเบนจามิน แฟรงคลิน นักการทูตอเมริกันคนแรกเคยกล่าวไว้ว่า “ทำดีกว่าพูด” เช่นเดียวกับบริษัทอเมริกันในไทยที่ลงทุนมุ่งเน้นความยั่งยืนจนประสบความสำเร็จ


 

"สหรัฐ" ต่อยอด BCG  มอบรางวัลบริษัทไทย-อเมริกัน ทำธุรกิจยั่งยืน

ทักถอสายสัมพันธ์การค้าสหรัฐ-ไทย ปีที่ 190

การค้าระหว่างสหรัฐและไทยเหมือนเส้นใยที่ถักทอ ทั้งระหว่างรัฐบาลด้วยกันธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา ปูทางความสัมพันธ์ให้สองประเทศใกล้ชิดยิ่งขึ้น

"บริษัทอเมริกันในไทยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิแรงงานและความปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ลงทุนเสริมสร้างทักษะให้คนและชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม" ทูตสหรัฐระบุและเสริมว่า เหตุนี้สหรัฐและไทย จึงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้น อย่างที่รู้กันดีในปีหน้าเราจะเฉลิมฉลองครบรอบ 190 ปีของสนธิสัญญาไมตรีและการค้าปี ค.ศ.1833

‘สหรัฐ’ คงความสำคัญในอินโดแปซิฟิก

เชื่อว่า การที่สหรัฐรักษาความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นส่งผลดีต่อแรงงานและธุรกิจอเมริกันตลอดจนทุกคนในภูมิภาคนี้ คิดเป็น 60% ของประชากรโลก , 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก , 28% ของการค้าสินค้าและบริการของโลกเช่นกัน นอกจากนี้ คาดว่า อินโดแปซิฟิกจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกมากถึง 2 ใน 3 เพราะ "สหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำให้ภูมิภาคนี้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เช่นมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของสหรัฐในภูมิภาคนี้ ปี2563 รวมกันกว่า 9.69 แสนล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

 

"สหรัฐ" ต่อยอด BCG  มอบรางวัลบริษัทไทย-อเมริกัน ทำธุรกิจยั่งยืน

หอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (AMCHAM) มอบรางวัล “ CSR Excellence” ให้บริษัไทยและบริษัททอเมริกันในไทย 91 แห่งที่ดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติแก่ความพยายามของสมาชิกหอการค้าอเมริกันฯ ในไทย และยกย่องบริษัทที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและตอบแทนชุมชนท้องถิ่น

ปีนี้บริษัท 26 แห่ง ซึ่งเป็นสมาชิก AMCHAM ได้รับรางวัล CSR Exellence ติดต่อกันมากว่าสิบปี ส่วนอีก 3 บริษัทยังได้รับรางวัลพิเศษโครงการ CSR ในแต่ละด้าน โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐได้มอบรางวัล The Ambassador's Award forExcellence in Thai - U.S. ให้กับ "บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์" เป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวเพื่อส่งออกที่คว้ารางวัลนี้ เพราะได้ร่วมมือในโครงการการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมการทำการเกษตรแปรรูปใหม่ของชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม ก็เพื่อยกย่องโครงการ CSR ของบริษัทนี้ที่สนับสนุนนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ผ่านการเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐ - ไทย ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะ

“บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์” คว้ารางวัล Thai Development Award จากโครงการ WeCYCLE ซึ่งเป็นโครงการอัพไซเคิลด้วยการใช้เส้นใบผักตบชวาจากพื้นที่ชุ่มน้ำและการใช้ขวดพลาสติกประเภทขวด PET นำมารีไซเคิล ขณะที่ "บริษัทรักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส" ได้รับรางวัล Excellence in CSR จากโครงการ Neighboring Countries Colleagues Programme ที่ใช้ส่งเสริมและลงทุนในวัฒนธรรมการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุม ซึ่งบริษัทได้ช่วยหล่อหลอมสังคมที่หลากหลายและไม่แบ่งแยก เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกัน 

รางวัลนี้ มุ่งสนับสนุนบริษัทไทยสำหรับความพยายามในระยะยาว ในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีคุณสมบัติด้าน CSR ที่ให้ผลลัพธ์และสามารถวัดผลได้ ซึ่งสร้างผลกำไรทั้งทางเศรษกิจและดูแลสังคมในระยะ 1 ปีหรือมากกว่านั้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง พันธกกิจต้องสอดคล้องกับเป้าหมายกิจกรรม CSR อย่างใกล้ชิด เพราะบริษัทที่รับรางวัลนั้นได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ ติดต่อกันหลายปี เช่น รางวัลระดับซิลเวอร์ 3 ปีติดต่อกัน , ระดับโกลด์ 5 ปีติดต่อกัน และระดับแพลตตินัม 10 ปีติดต่อกัน  

เอกอัครราชทูตสหรัฐ กล่าวในช่วงท้ายว่า รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐได้ประกาศไว้ในการประชุมสมัยพิเศษสุดยอดอาเซียน-สหรัฐเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งกรุงเทพฯจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะผู้แทนการค้ารัฐบาลสหรัฐ และการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจที่เรียกว่า “ Trand Winds” เวทีนี้แสดงศักยภาพของไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคและยังจะมีการเยือนประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอีก 5 ชาตินอกจากนี้ เป็นการตอกย้ำพันธกิจของสหรัฐที่ต้องการร่วมมือกับไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน