WHO เตือนคนห่วงโควิดจนลืมป้องกันโรคหัด

WHO เตือนคนห่วงโควิดจนลืมป้องกันโรคหัด

WHO และ CDC เตือน ภัยคุกคามจากหัดขณะนี้กำลังกระจายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก เนื่องจากโควิด-19 ทำให้การฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังโรคลดลงต่อเนื่อง

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน โรคหัด เป็นไวรัสที่มนุษย์ติดต่อกันมากที่สุดตัวหนึ่ง แต่ป้องกันได้เกือบทั้งหมดด้วยการฉีดวัคซีนโดยประชากร 95% ต้องฉีดวัคซีนจึงจะป้องกันการระบาดได้

องค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) รายงานว่า ปี 2564 อุปสรรคจากโควิด-19 ทำให้เด็กเกือบ 40 ล้านคนไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันหัด แม้จำนวนผู้ป่วยหัดไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ แต่นายแพทริก โอคอนเนอร์ กล่าวว่า ขณะนี้ถึงเวลาต้องลงมือทำ ช่วงเวลาขจัดโรคหัดใน 12-24 เดือนนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก

การที่เด็กฉีดวัคซีนลดลงแต่เชื้อไม่ได้พุ่งขึ้นมาก เกิดจากหลายปัจจัยผสมผสาน เช่น มาตรการเว้นระยะที่ยังใช้อยู่ และวงจรตามธรรมชาติของโรคหัด แต่หลังจากนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ต้นปี WHO เห็นการระบาดใหญ่ชนิดสร้างความปั่นป่วนหลายครั้ง ภายในสิ้นเดือน ก.ย. การระบาดเพิ่มขึ้น 19 เป็นเกือบ 30 ครั้ง ที่น่ากังวลมากคือหลายพื้นที่ของภูมิภาคซับซาฮาราในแอฟริกา