‘ไทย’ รั้งอันดับ 1 Asia Digital Transformation

‘ไทย’ รั้งอันดับ 1   Asia Digital Transformation

"เจโทร" ประกาศ โครงการสนับสนุน Asia Digital Transformation (ADX) Japan - ASEAN ครั้งที่ 3 โดยประเทศไทยได้รับคัดเลือกมากที่สุดในอาเซียน ในการได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ประกาศโครงการนำร่องเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept Project) ที่ได้รับเลือกภายใต้ “โครงการสนับสนุน Asia Digital Transformation (ADX) Japan - ASEAN ครั้งที่ 3”  โดยประเทศไทยได้รับคัดเลือกมากที่สุดในอาเซียนถึง10 โครงการ (เพิ่มขี้นจากปี 2563 ที่มี 7 โครงการ) จากทั้งหมด 28 โครงการ (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มี 23 โครงการ) ในอาเซียน  

โครงการทั้ง 10 โครงการในประเทศไทย ครอบคลุมสาขาที่มีความหลากหลาย เช่น ด้านการแพทย์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การท่องเที่ยว การบริบาลหรือดูแลผู้อื่น การผลิต การศึกษาและพัฒนาบุคลากร

คุโรดะ จุน” ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ กล่าวให้ความเห็นว่า ในปีนี้ประเทศไทยติดอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งที่2 จากโครงการสนับสนุน Asia Digital Transformation (ADX) ของเจโทร 

 

‘ไทย’ รั้งอันดับ 1   Asia Digital Transformation

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นได้สร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยในหลากหลายสาขาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ เช่น  การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การท่องเที่ยว การผลิต การบริบาลหรือดูแลผู้อื่น การศึกษาและพัฒนาบุคลากรเจโทร กรุงเทพฯจะยังคงสนับสนุนการร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยให้เดินหน้าต่อไป” จุนระบุและกล่าวว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเสนอโซลูชั่นประเด็นปัญหาทางสังคมในประเทศไทย 

โครงการนี้มีเป้าประสงค์ที่จะสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นดำเนินโครงการนำร่องและร่วมทำงานกับบริษัท/สถาบันในอาเซียน เพื่อมีส่วนร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เจโทรพร้อมให้การสนับสนุนหลายด้านรวมทั้งความช่วยเหลือทางการเงิน 

ในปีนี้ ประเทศไทยติดอันดับหนึ่ง เป็นครั้งที่ 2 ในโครงการ Asia Digital Transformation Japan - ASEAN ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ขณะที่ในปี 2563 ไทยประเทศอันดับต้นของอาเซียนจากโครงการดังกล่าว 

บริษัทญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร ประมง การแพทย์ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และพลังงาน โดยทุกสาขาล้วนมีความสำคัญต่อประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและระดับทางเศรษฐกิจที่บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศญี่ปุ่นสนใจพัฒนาธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา เจโทร กรุงเทพฯให้การสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด แสดงถึงความพยายามให้บรรลุผลสำเร็จ และเจโทร กรุงเทพฯ  ยังคงดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป