เปิดวิสัยทัศน์'ปธ.เจโทร'คนใหม่ เพิ่มร่วมมือการค้า'ญี่ปุ่น-ไทย'

เปิดวิสัยทัศน์'ปธ.เจโทร'คนใหม่   เพิ่มร่วมมือการค้า'ญี่ปุ่น-ไทย'

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ประจำกรุงเทพมหานคร เปิดตัว "คุโรดะ จุน" (Mr.KURODAJun) ซึ่งมาดำรงตำแหน่งประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพฯ และรับไม้ต่อจากนายทาเคทานิ อัทสึชิ ซึ่งสิ้นสุดวาระารปฏิบัติหน้าที่ไปเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

เจโทร กรุงเทพฯ ภายใต้การดูแลของ นายคุโรดะ ตระหนักถึงบทบาทและภาระกิจของ เจโทร ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีโดยเฉพาะการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และมีส่วนร่วมดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยต่อไป

คุโรดะแสดงความมุ่งมั่นว่า ภายใต้สถานการณ์โลกที่ความไม่แน่นอนสูงขึ้นเรื่อยๆ ภูมิภาคอาเซียนมีความสำคัญเชิงภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้น ประเทศญี่ปุ่นเล็งเห็นความได้เปรียบเชิงพื้นที่ในภูมิภาคอาเซียนที่มีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นแกนหลักห่วงโซ่อุปทานของบริษัทญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ และประเทศไทยมีนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมากที่สุด 

นับจากนี้ไป เพื่อประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะเติบโตไปด้วยกันในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเจโทร กรุงเทพฯ จะคงดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถเพื่อสั่งสมผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

โดยเฉพาะการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความพยายามของภาครัฐและเอกชนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจ (Bio-Circular-Green Economy : BCG) และคาร์บอนนิวทรัล (ความเป็นกลางทางคาร์บอน) และการเผยแพร่ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)เป็นต้น

คุโรดะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว เมื่อปี 2533 และปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย Duke ในปี 2539

คุโรดะเริ่มทำงานที่กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (มิติ หรือ เมติในปัจจุบัน) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี  2533 ตลอดระยะเวลาประมาณ30ปีที่เมติ นายคุโรดะได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า นอกจากนี้ยังได้ไปประจำที่ทวีปอเมริกาเหนือ 
 

ในปี 2553  นายคุโรดะ ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนสำนักความร่วมมือการค้าและเศรษฐกิจ และผู้อำนวยการ สำนักงานมาตราการรับมือการเปิดตลาด และปี 2556 ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายการค้า ประจำทวีปอเมริกาเหนือ เป็นต้น และตั้งแต่ ปี 2562 จนถึงก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธาน เจโทร กรุงเทพฯ นายคุโรดะเคยดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมระบบการค้าพหุภาคีสำนักนโยบายการค้า

นอกจากการทำงานที่เมติ นายคุโรดะ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรม เจโทร สำนักงานนิวยอร์กในปี 2550 และดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่สถานทูตญี่ปุ่น  ประจำประเทศสหรัฐคุโรดะในปี 2558 และปี 2561 ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม นายคุโรดะเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญจัดเตรียมงานนิทรรศการนานาชาติประจำปี 2025 ที่โอซากา “EXPO 2025, Osaka, Japan” จะมีขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า