ศาลสิงคโปร์ไฟเขียว Zipmex พักชำระหนี้ถึง 2 ธ.ค.

ศาลสิงคโปร์ไฟเขียว Zipmex พักชำระหนี้ถึง 2 ธ.ค.

ศาลสิงคโปร์ไฟเขียว Zipmex พักชำระหนี้ถึง 2 ธ.ค. 65 ส่งผลให้ทั้ง 5 บริษัทของ Zipmex ได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้เจ้าหนี้รายใดก็ตามที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลสิงคโปร์สามารถยื่นฟ้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายได้ พร้อมสั่งจัดประชุมเจ้าหนี้ - ลูกค้า

 บริษัท ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัท Zipmex Asia Pte. Ltd. และ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด และ Zipmex Pte. Ltd. รวมถึงบริษัทในเครือซิปเม็กซ์ ได้ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต่อศาลประเทศสิงคโปร์ นั้น วานนี้ (15 ส.ค.) ศาลได้พิจารณาอนุญาตคำขอพักชำระหนี้ตามที่ซิปเม็กซ์ร้องขอ โดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ซึ่งส่งผลให้ทั้ง 5 บริษัทของซิปเม็กซ์ได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้เจ้าหนี้รายใดก็ตามที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลสิงคโปร์สามารถยื่นฟ้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายได้ ในระยะเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ ศาลยังได้กำหนดให้ทางซิปเม็กซ์มีการจัดประชุมในลักษณะ Town Hall ให้แก่เจ้าหนี้ และลูกค้าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งนี้เพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ และลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยในการประชุมนั้นซิปเม็กซ์จะต้องอธิบายถึงการดำเนินการในสิงคโปร์ว่ามีความสำคัญต่อเจ้าหนี้ และลูกค้าอย่างไร รวมถึงสถานะของการลงทุนต่างๆ ที่ผู้ยื่นคำร้องเสนอ ความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสำเร็จของข้อเสนอทั้งหลายของนักลงทุน และระดับความจริงจังของนักลงทุน และเมื่อใดที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึง Z Wallet ได้

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง ถึงวัน เวลา และรายละเอียดในการจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัท อาทิ อีเมล์ และเว็บไซต์

การดำเนินการหลังจากนี้

1. ภายในกรอบระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งนี้ (ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565) ซิปเม็กซ์ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.1 การจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของซิปเม็กซ์

1.2 การนำส่งรายงานการครอบครอง หรือการเปลี่ยนถ่ายทรัพย์สินของซิปเม็กซ์ ภายใน 14 วัน (หากมี)

1.3 การจัดทำรายการบัญชีของซิปเม็กซ์เป็นระยะๆ

1.4 การจัดทำการประเมินผลกำไร และงบกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการของซิปเม็กซ์

1.5 การจัดทำงบรายเดือนของฝ่ายบริหาร

1.6 การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอพักชำระหนี้ต่อศาลประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ความกระจ่างแก่เจ้าหนี้ และลูกค้า พร้อมแจกแจงรายละเอียดของแผนการลงทุน ตลอดจนกำหนดการที่คาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการ Z Wallet ได้อีกครั้ง

2. ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนี้ (ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565) ซิปเม็กซ์ จะยื่นคำแถลงการณ์ (Affidavit) เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่อศาล

3. ในทุกๆ เดือน จนถึงการสิ้นสุดระยะเวลาการขอพักชำระหนี้ ซิปเม็กซ์ จะมีการรวบรวมข้อมูล และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

3.1 การจัดทำงบรายเดือนของฝ่ายบริหาร

3.2 การจัดทำรายงานข้อมูล เพื่อให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

3.3 นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอพักชำระหนี้ที่ซิปเม็กซ์ได้รับ (แสดงความสนับสนุน หรือ แสดงความคัดค้าน หรืออื่นๆ)

อย่างไรก็ตาม จากคำสั่งของศาลที่เกิดขึ้น ถือเป็นหนึ่งในความคืบหน้าเชิงบวก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ภาครัฐ และนักลงทุนในระดับสากลยังคงมีต่อซิปเม็กซ์ ทั้งยังแสดงถึงโอกาส และความเป็นไปได้เพิ่มเติมของแผนการปรับโครงสร้าง และกลยุทธ์การฟื้นฟูธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนเพิ่มเติม การหานักลงทุนรายใหม่มาร่วมลงทุน ไปจนถึงการกลับมาให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทขอน้อมรับคำสั่งศาล และกำลังเดินหน้าทยอยบรรเทาปัญหาจากบริการ Z Wallet รวมถึงการเร่งพัฒนา Eco-system ของเหรียญ ZMT และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับนักลงทุนหลายราย เพื่อจัดสรรเงินทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนการที่วางไว้ โดยหากเจ้าหนี้ที่ยังมีความประสงค์จะดำเนินการทางกฎหมายกับซิปเม็กซ์ สามารถดำเนินการได้อีกครั้งหลังจากคำสั่งพักชำระหนี้สิ้นสุด

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์