อาเซียนออกแถลงการณ์ร่วมกังวลกรณีไต้หวัน - เรียกร้องทุกฝ่ายเลิกยั่วยุ

อาเซียนออกแถลงการณ์ร่วมกังวลกรณีไต้หวัน - เรียกร้องทุกฝ่ายเลิกยั่วยุ

อาเซียน ออกมาแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อกรณีประธานสภาล่างสหรัฐมาเยือนไต้หวัน เรียกร้องยุติพฤติกรรมยั่วยุ

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ซึ่งอยู่ระหว่างการร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 (เอเอ็มเอ็ม) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการข้ามช่องแคบไต้หวันเมื่อวันที่ 3 ส.ค. แสดงความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า อาเซียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความผันผวนไม่แน่นอนระหว่างประเทศและในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพัฒนาการล่าสุดในพื้นที่ ที่อยู่ติดกับอาเซียน ซึ่งอาจทำให้ภูมิภาคเกิดความไม่มั่นคง และอาจนำไปสู่การคำนวณที่ผิดพลาด จนเกิดการเผชิญหน้าที่รุนแรง และความขัดแย้งเป็นวงกว้าง รวมถึงนำไปสู่ผลที่คาดเดาไม่ได้ในหมู่ชาติมหาอำนาจ

นอกจากนี้ อาเซียน เรียกร้องให้ใช้ความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุด หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการยั่วยุ และยึดถือหลักการตามกฎบัตรสหประชาชาติ รวมถึงสนธิสัญญาพระไมตรี และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และย้ำว่าประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนนโยบายจีนเดียว

เนื้อหาในแถลงการณ์อาเซียน ระบุว่า โลกกำลังต้องการสติปัญญา และความรับผิดชอบอย่างมากของผู้นำทุกคนในการรักษากระบวนการพหุภาคี และความเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป้าหมายร่วมกันของเราทั้งในด้านสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ตลอดจนการพัฒนาที่ครอบคลุม และยั่งยืน

ชาติสมาชิกอาเซียนควรดำเนินการร่วมกัน และอาเซียนพร้อมจะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการอำนวยความสะดวกในการเจรจาอย่างสันติระหว่างทุกฝ่าย รวมถึงใช้กลไกที่นำโดยอาเซียนเพื่อลดความตึงเครียด เพื่อปกป้องสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์