"จีน" ไม่ทนเพโลซีเยือนไต้หวัน ประกาศใช้มาตรการจำเป็นทั้งหมด ปกป้องอธิปไตย

"จีน" ไม่ทนเพโลซีเยือนไต้หวัน ประกาศใช้มาตรการจำเป็นทั้งหมด ปกป้องอธิปไตย

"กระทรวงการต่างประเทศจีน" ออกแถลงการณ์ชี้แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเยือนไต้หวัน ล่วงล้ำอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนอย่างรุนแรง บ่อนทำลายความสันติสุขในภูมิภาค

เมื่อเวลา 23.00 น.ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 2 ส.ค.2565 กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการณ์กรณีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเยือนเขตปกครองไต้หวันของจีนเมื่อวันอังคาร (2 ส.ค.) โดยระบุว่า

การเยือนของนางเพโลซี แสดงถึงความไม่สนใจการคัดต้านอย่างรุนแรงและการแสดงท่าทีอย่างจริงจังของฝ่ายจีน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน "หลักการจีนเดียว" (One China principle) และแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐ ทั้ง 3 ฉบับอย่างร้ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรากฐานการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ โดยเฉพาะได้ละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างร้ายแรง

"การกระทำนี้บ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างหาที่สุดไม่ได้ รวมทั้งส่งสัญญาณผิดพลาดไปยังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเพื่อเอกราชไต้หวัน ดังนั้นจีนขอคัดค้านอย่างหนักแน่นและประณามเรื่องนี้อย่างรุนแรง รวมทั้งขอแสดงการประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐ" แถลงการณ์ระบุ

 

จีนมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของจีน "ที่แบ่งแยกไม่ได้" และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมด สิ่งนี้ได้รับการยอมรับชัดเจนจากมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติข้อที่ 2758 ปี 1971 นับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยมี 181 ประเทศร่วมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนบนพื้นฐานหลักการจีนเดียว 

 

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า หลักการจีนเดียวคือ ฉันทามติสากลของประชาคมระหว่างประเทศและเป็นบรรทัดฐานพื้นฐานในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คำถามที่มีต่อไต้หวัน เป็นประเด็นสำคัญและละเอียดอ่อนที่สุดระหว่างจีนกับสหรัฐ ขอย้ำว่า "ช่องแคบไต้หวันกำลังเผชิญกับความตึงเครียดรอบใหม่และถูกท้าทายที่รุนแรง" เนื่องจากทางการไต้หวันและสหรัฐเคลื่อนไหวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพื่อเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

ทางการไต้หวันยังคงแสวงหาแนวทางสนับสนุนจากสหรัฐหวังรับเอกราช ไต้หวันปฏิเสธที่จะยอมรับฉันทามติปี 1992 ก็เพื่อผลักดันและส่งเสริม "อิสรภาพเพิ่มขึ้น"

ในส่วนของสหรัฐได้พยายามใช้ไต้หวันเพื่อควบคุมจีน ล้วนแต่บิดเบือน ปิดบัง และซ้อนเร้นเจตนาลึกๆ ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนหวังปลดปล่อยเอกราชให้กับไต้หวัน  สิ่งเหล่านี้เหมือนกับการเล่นกับไฟ เป็นอันตรายอย่างยิ่ง และ "ผู้ที่เล่นกับไฟจะพินาศ" เพราะไฟนั้นเอง 

ในแถลงการณ์กระทรวงการต่างประเทศจีน มีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่า "ชาวจีนทั้ง 1,400 ล้านคนได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นเพื่อรักษามาตุภูมิ เจตจำนงของประชาชนไม่ควรถูกท้าทาย และกระแสของเวลาไม่สามารถย้อนกลับได้ ไม่มีประเทศใด กองกำลังใด และบุคคลใดท้าทายเจตจำนง รวมทั้งความแของแกร่งในการปกป้องประเทศของจีน ก็เพื่อบรรลุการรวมชาติและการฟื้นฟูชาติ

"จีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด" เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของตนอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อตอบสนองต่อการเยือนของผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐครั้งนี้ ซึ่งย่อมได้รับผลที่ตามมาทั้งหมด "ต้องตกเป็นภาระของฝ่ายสหรัฐ" และกองกำลังแบ่งแยกดินแดน "เอกราชของไต้หวัน"

ในตอนท้ายของแถลงการณ์ จีนเรียกร้องให้สหรัฐหยุดเล่น "Taiwan card" กับจีน เพียงเพื่อใช้ไต้หวันควบคุมจีน ควรเลิกยุ่งเกี่ยวกับไต้หวันและแทรกแซงกิจการภายในของจีน ควรหยุดสนับสนุนและปรองดองในกองกำลังแบ่งแยกดินแดน "เอกราชของไต้หวัน" ในทุกรูปแบบ ควรหยุดการกระทำที่พูดสิ่งหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้ามด้วย